L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet formalitza l'acusació davant l'Audiència Nacional en el cas Pretòria

Aquest divendres 30 s'ha reunit a l'Ajuntament la Comissió especial de seguiment de l'acusació particular que exerceix aquesta institució pública en l'anomenat cas "Pretòria".

Aquest divendres 30 de gener s'ha reunit a l'Ajuntament la Comissió especial de seguiment de l'acusació particular que exerceix aquesta institució pública en l'anomenat cas "Pretòria". Comissió que es va crear el juliol del 2010 i que està formada per representants de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament. A la reunió d'avui, s'ha donat compte de les últimes actuacions i que s'ha formalitzat la presentació de l'Ajuntament com a acusació particular en les diligències que es tramiten en el Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, amb el número 372 / 2009, més conegudes com "Operació Pretòria".

L'Ajuntament ha presentat l'escrit d'acusació i la petició d'obertura de judici oral contra el que va ser alcalde d'aquesta ciutat, Bartomeu Muñoz Calvet, i contra Luis García, Manuel Carrillo, Josep Singla i Manuel Valera, pels fets delictius comesos en relació amb aquesta "Operació Pretòria" i l'empresa Limasa. En el document acusatori, l'Ajuntament considera provat que Bartomeu Muñoz, en la seva condició d'alcalde, va obtenir importants guanys il·lícits aprofitant-se del càrrec que ostentava. En aquest sentit, s'exposa que Muñoz va impulsar la tramitació d'una modificació de planejament de comú acord amb Singla i García, amb la finalitat d'afavorir els seus interessos a canvi d'una participació econòmica en els beneficis.

S'exposa també que Luis García, aprofitant la seva relació amb Bartolomé Muñoz, influïa i marcava decisions que aquest prenia ia més tenia accés a informació privilegiada, el que li va permetre fer d'intermediari i obtenir importants beneficis, especulant amb el preu dels terrenys coneguts com "La Pallaresa ", i això amb independència que la modificació de planejament es fes d'acord amb la legalitat.
Derivat d'això, Josep Singla va obtenir uns ingressos il·lícits de 861.318,16 euros i Luis García de 1.572.636,30 euros l'any 2003, per la venda d'accions de Centre Comercial Gramenet, SA., I de 605.346 euros al maig de 2005, rebuts de ARD Choille BV com a comissió per la tasca d'intermediació per la venda dels terrenys.

L'escrit d'acusació presentat per aquest Ajuntament destaquem de forma literal l'exposició de fets i la petició de penes, que queden exposats en els següents termes:

Bartomeu Muñoz va obtenir uns ingressos de 1.732.244,51 euros, desglossats en els següents conceptes:

-1.000.000 d'euros, l'abril de 2004 (és a dir, poc abans que es presentés la primera modificació d'usos), de la societat Zellingen GESTION INMOBILIARIA, SL (d'ara endavant, Zellingen), que si bé era administrada per MANUEL VALERA NAVARRO, pertanyia realment a LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ.

Aquest pagament es va encobrir mitjançant la signatura, en escriptura pública de data 29 de març de 2004, d'un aparent contracte d'opció de compra (l'exercici vencia el següent mes de novembre) de diversos locals comercials entre -per un costat- la societat Zellingen , (que no va tenir cap activitat des de la seva creació l'any 2003 i fins a la seva extinció l'any 2005) i -per l'altre- la mare de BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET, pactant-se com a prima per a la fictícia opció de compra la suma de 1.000. 000 d'euros (equivalent a un 33% del preu que es va fixar per a la compravenda), que es va abonar els següents dies 1 i 28 d'abril de 2004 mitjançant dos xecs per imports de 865.040 euros i 139.959,78 euros, respectivament.

-128.064,51 euros l'any 2007, mitjançant diversos pagaments efectuats per la societat CITY ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES, SL per despeses generades en immobles pertanyents a BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET i la seva dona.

-4180 euros mitjançant la compra, el juliol de 2004, a la Joieria Cartier de Barcelona, d'una polsera per la seva dona.

-Josep SINGLA BARCELÓ va lliurar a BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET l'àtic 2a situat al número 16 del carrer Beethoven, de Barcelona, que va comprar per 600.000 euros.

D'altra banda, el Sr. Muñoz va cobrar il·lícitament del Sr. Carrillo 6.480 euros (repartits en tres sobres i entregats en mà), aprofitant-se de la informació que tenia per raó del seu càrrec, sobre l'adjudicació del contracte de neteja a l'empresa Limasa , i que encara no s'havia aprovat ni publicat. A més, va instar a signar un contracte d'esponsorització amb una entitat esportiva municipal per import de 12.000 euros.

L'acusació es concreta en les següents peticions:

Per BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET

Pels delictes de suborn a la pena total de SET ANYS DE PRESÓ, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, DIVUIT ANYS DE INHABILITACIÓ ESPECIAL PER OCUPACIÓ O CÀRREC PÚBLIC i MULTES de 5.196.733,53 euros, amb arrest substitutori de 11 mesos de presó en cas d'impagament i de 37.440 euros, amb arrest substitutori de 4 mesos de presó en cas d'impagament.

Igualment, se sol·licita el comís de les donacions (guanys il·lícits), l'import és de 1.732.244,51 euros i 12.480 euros.

Per LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ,

Pel delicte de suborn, la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, i multa de 3.396.733,53 euros, amb arrest substitutori de 11 mesos en cas d'impagament.

Per MANUEL VALERA NAVARRO,

Pel delicte de suborn, la pena de TRES ANYS DE PRESÓ, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 3.396.733,53 euros, amb arrest substitutori de 11 mesos en cas d'impagament.

Per JOSEP SINGLA BARCELÓ,

Pel delicte de suborn, la pena de TRES ANYS I SIS MESOS DE PRESÓ, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 1.800.000 euros, amb 11 mesos d'arrest substitutori en cas d'impagament.

Per MANUEL CARRILLO MARTÍN,

Pel delicte de suborn, la pena de ONZE MESOS DE PRESÓ, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 12.480 euros, amb arrest substitutori de 4 mesos de presó en cas d'impagament.

Un greu perjudici a l'Ajuntament


Finalment, i tot i no ser quantificable econòmicament, l'Ajuntament fa constar davant l'Audiència Nacional el fet que les actuacions portaves a terme per les persones abans esmentades han causat un enorme perjudici a la imatge, el prestigi i la consideració pública de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, tant en general com entre els mateixos veïns i veïnes del municipi, que a través del seu personal, assenyala el document, va actuar amb total correcció i legalitat.