L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprova inicialment el pressupost per l’any 2011

Al Ple municipal ordinari del mes de novembre el consistori aprova també l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica i la dissolució del Consorci de la Televisió Local.

La xifra total del pressupost consolidat –Ajuntament, instituts, patronats i empreses municipals- és de 126,72 milions d’euros. Els comptes municipals per al proper exercici s’han aprovat amb el vot afirmatiu del grup municipal socialista, l’abstenció de CiU i ICV-EUiA, i el vot contrari del PP. Ara s’obre un període d’exposició pública de 15 dies, en el què es poden presentar al·legacions. Aquestes seran resoltes abans de l’aprovació definitiva, prevista per al mes de desembre.
La reducció important d’ingressos per part de l’Estat, com a la resta de municipis, condiciona els comptes municipals. Malgrat això, el pressupost prioritza la cohesió social del territori i l'atenció a les famílies. Això, segons l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, “es reflecteix en les escoles bressol, el fons de contingència d’un milió d’euros per a Serveis Socials, la promoció de l’ocupació o el programa de llibres de text”. Parlon ha afegit que “hem hagut de redistribuir els recursos, per concentrar-los en les partides de cohesió social”.

D’altra banda, tots els grups municipals han aprovat per unanimitat la dissolució del Consorci de la Televisió Local. En un moment de crisi econòmica general i de reducció d’ingressos per part de l’administració local es fa, de moment, inviable el manteniment de la televisió local. Aquest consorci estava participat per Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès.

Administració electrònica
L’Ajuntament de Santa Coloma s’ha dotat d’una nova norma per tal de donar cobertura legal als nous tràmits que es podran realitzar mitjançant Internet. Amb el vot favorable del PSC i de CiU i l’abstenció de PP i ICV-EUiA, s’ha aprovat l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.

Finalment a l’apartat de mocions, els grups municipals s’han adherit al manifest en contra de la violència de gènere, i s’han pronunciat en contra de les declaracions sexistes. El passat 25 de novembre es va celebrar el Dia internacional contra la violència vers les dones. Tanmateix s’ha aprovat l’adhesió a la moció del Consell Català de Foment de la Pau que condemna el recent atac realitzat pel Marroc contra un campament de ciutadans sahrauís.