L’Ajuntament constitueix l’empresa BRESSOLGRAMENET S.A. per a la gestió directa de les escoles bressols municipals

El canvi de model de gestió permetrà l’avenç en un model educatiu global d’atenció a la primera infància, a més de l’homogeneïtzació de les condicions laborals de 140 treballadores i un estalvi pressupostari.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha constituït l’empresa BRESSOLGRAMENET S.A. per a la gestió del servei municipal d’escoles bressols a partir del curs vinent (2021-2022). Es tracta d’una societat mercantil local de capital social íntegrament pública que permetrà un canvi cap a un model de gestió més directe, sostenible i eficaç que facilitarà, entre d’altres coses, la reinversió dels beneficis en la millora de la qualitat de l’atenció educativa.

L’Ajuntament ha aprovat la constitució de la nova empresa municipal en la seva sessió plenària de juliol després que a l’abril s’anunciés l’inici del procediment cap a la municipalització del servei d’escoles bressols de la ciutat. L’empresa, que compta amb els seus propis estatus i òrgans de direcció i administració, serà gestionada per un gerent.

Des de la perspectiva educativa, la nova empresa suposarà també un avenç en el model educatiu a la primera infància global amb l’objectiu de millorar els estàndards actuals de qualitat i especialment pel que fa a l’educació inclusiva.

L’atenció als infants de 0 a 3 anys té un innegable valor educatiu, per la qual cosa és fonamental assegurar tant l’equitat en el seu accés com la qualitat del servei d’escola bressol municipal. La qualitat del servei és el factor clau en l’atracció de la demanda”, ha explicat l’alcaldessa Núria Parlon.

Segons l’estudi de viabilitat realitzat, l’import de despesa de funcionament per a l’any base en el model actual, en què cada escola bressol municipal és gestionada per una empresa adjudicatària, se situaria al voltant dels 3,4 milions d’euros, mentre que en un model gestionat per l’empresa municipal seria d’aproximadament 3,3 milions d’euros. Així doncs, s’estima que, amb aquesta iniciativa, es podrà estalvial aproximadament 114 mil euros en el pressupost anual.

El nou model de gestió del servei permetrà també l’homogeneïtzació de les condicions d’unes 140 treballadores, a les quals se subrogaran els contractes. Fins ara, els centres educatius estaven gestionats per empreses privades que portaven a terme diferents condicions contractuals i salarials. El règim de concessió administrativa a aquestes empreses finalitza el proper dia 31 d’agost.

20 anys de la xarxa pública d’escoles bressol

El desplegament de la xarxa pública d’escoles bressol iniciat al curs 2000-2001 va significar la implementació d’un servei públic amb una oferta inicial quasi inexistent. Actualment, la ciutat té un total de 8 escoles, a les quals s’afegirà una de nova al carrer d’Amèrica, amb una ocupació del 98% l’any 2019. Si bé l’oferta de places previstes en un inici eren de 600 en deu anys, s’ha disposat de 656 places que, en la pràctica, ha suposat acollir a més de 700 infants en determinats moments per necessitat d’escolaritat.

La quota mitjana mensual del servei d’escola bressol es troba al voltant de 164 euros i la quota mitjana del servei de menjador se situa aproximadament en 131 euros. Les quotes de preus públics vigents actualment a Santa Coloma de Gramenet són molt inferiors a la mitjana. Les escoles bressol municipals de Santa Coloma són finançades, de mitjana, un 42% per les famílies i el 58% per les administracions.