La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) posa en marxa les vistes arbitrals a Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma és el primer municipi català que celebra vistes arbitrals de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet, a 18 de febrer de 2010. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) ha començat a celebrar avui dia 18 de febrer de 2010, a la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, les primeres vistes arbitrals en matèria de consum. En aquesta primera sessió s’han dut a terme 6 vistes del sector de la telefonia, el que més reclamacions comptabilitza però també el que més resol, ja que la majoria dels grans operadors estan adherits a l’arbitratge de consum. Concretament, es farà un arbitratge amb Telefonica de España; un altre de France Telecom i quatre de Telefonica Móviles, fruit de les reclamacions de sis consumidors de la ciutat.


La celebració de vistes arbitrals de consum de la JACC a Santa Coloma és fruit del conveni de col·laboració en matèria de consum signat el passat mes d’octubre entre l’Ajuntament i l’ACC, que inclou la tramitació de les reclamacions a través de la mediació i l’arbitratge de consum. L’Ajuntament de Santa Coloma ha estat el primer municipi en signar un conveni de col·laboració d’aquestes característiques, el que permet que els ciutadans de Santa Coloma no s’hagin de desplaçar fora del municipi per assistir a la celebració de les vistes.


L’any 2009 a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  es van rebre un total de 961 reclamacions i es van realitzar 1.040 assessoraments en temes jurídics. D’altra banda, pel que fa a les reclamacions tramitades per la Junta Arbitra de Consum de Catalunya l’any passat procedents de l’esmentada població, destaquen les del sector de telefonia,  que suposa un 35 % del total,  els proveïdors d’Internet,  amb un 11%, i el transport  amb un 8%.

Actualment la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Consum té conveni de delegació de competències en matèria de consum amb 26 Consells Comarcals, a més de amb l’Ajuntament colomenc. La JACC és l’organisme adscrit a l'ACC que des de l’any 1993 s’encarrega de tramitar a través de la mediació i l’arbitratge de consum reclamacions que plantegen els ciutadans arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei. Des d’aleshores s’han dictat més de 16.000 laudes i estan adherits al Sistema Arbitral de Consum gairebé 5.000 establiments.

L’arbitratge de consum consisteix en un sistema extrajudicial i voluntari que ofereix als consumidors i als empresaris la possibilitat de resoldre amb caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta, els conflictes de consum. L’Òrgan Arbitral dicta un laude que té el mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és d’obligat compliment.

Un cop presentada la reclamació per part d’un consumidor s’intenta la mediació per tal d’arribar a un acord entre les parts. Si la mediació no prospera, s’inicia el procediment arbitral, amb la petició expressa del consumidor i l’acceptació de l’empresari, amb la celebració d’una vista arbitral integrada per un òrgan unipersonal o col·legiat.

Més del 75% dels laudes dictats el 2009 varen ser sobre telefonia i Internet
La major part dels arbitratges de consum celebrats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2009 han estat per temes relacionats amb la telefonia i Internet. Més del 75% del total de laudes dictats varen ser d’aquests sectors. En el desglossament, es situa en primer lloc la telefonia mòbil, amb més del 44%; seguit d’Internet, més del 17% i de la telefonia fixa, amb més del 16% dels laudes dictats. Altres sectors objecte d’arbitratges han estat els relacionats amb aparells d’ús domèstic i informàtica (2,7%), tintoreries (2,6%) i vehicles (2,5%).

Empreses adherides
Per tal que l’arbitratge sigui un veritable sistema de garantia per a les persones consumidores cal que hi hagi el major nombre possible d’empreses adherides a l’arbitratge de consum.  Les empreses que estan adherides al Sistema Arbitral de Consum ofereixen al seu client un avantatge afegit: la possibilitat de resoldre de forma àgil i gratuïta, mitjançant un procediment senzill, els conflictes que puguin tenir derivats de la relació comercial, la qual cosa és una garantia per al consumidor.

A la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum www.consum.cat es pot consultar la relació d’empreses adherides

Us adjuntem fotografia d'una de les vistes.

Per a més informació

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / comunicacio@gramenet.cat