La ciutadania participarà en el nou disseny del passeig de la Salzereda

Hi ha dos projectes: un de parc al costat del riu i un altre de passeig al costat dels habitatges. El procés participatiu culminarà el 16 de setembre amb una votació oberta a la ciutadania.

Tal com està passant amb el parc de Can Zam, la ciutadania  pot participar en el disseny del nou passeig de la Salzereda, un dels projectes urbanístics més importants que l’Ajuntament ha previst encetar en aquest mandat polític. A hores d’ara, s’està preparant un procés participatiu complementari que culminarà a la tornada de les vacances. El 16 de setembre, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h, les persones que hi estiguin interessades poden anar a l’Escola Santa Coloma per triar quin projecte volen per al passeig dels dos que hi ha sobre la taula.

A les acaballes del 2016, la Unió Europea, a través de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), va concedir 15 milions d’euros a Santa Coloma de Gramenet per fer realitat diversos projectes, entre els quals la urbanització del passeig de la Salzereda. Els tècnics municipals van passar de dibuixar algunes idees inicials a elaborar un projecte sobre plànol, que comptés amb les aportacions que la ciutadania havia expressat en l’àmbit del procés participatiu de l’EDUSI.  

El primer projecte preveia construir un passeig a la vorera del riu, ampliant la franja de pas i implantant alguns elements per afavorir l’oci com, per exemple, zones de jocs infantils. Es tractava de fer un gran espai obert al riu com s’ha  dut a terme en altres ciutats europees. Paral•lelament, es va fer un treball de camp per copsar el sentiment dels veïns i de les veïnes sobre les necessitats que hauria de cobrir el nou passeig. Les inquietuds de bona part de gent es resumien en els dubtes que presentava la situació final de la calçada de circulació respecte als edificis, la pèrdua de vorera, la manca d’aparcaments o el fet que, tenint en compte els usos habituals del barri, a alguns membres del veïnat no els semblava bé traslladar la zona de passeig i joc a la vorera del riu.

L’alcaldessa Núria Parlon va convocar una reunió el passat 13 de juliol a l’Escola Santa Coloma per tornar a explicar els dos projectes possibles, copsar quin dels dos era considerat més atractiu per les gairebé 300 persones que hi van assistir i, si persistien els dubtes, convocar un procés participatiu complementari.

Els dos models

El model 1 proposa un gran passeig a tocar del riu, deixant la ciutat oberta al Besòs i configurant una zona de parc i esbarjo des de Llorenç Serra fins a Can Peixauet. Aquest model connecta la nova zona de passeig directament amb el parc fluvial i, en aquest cas, es guanya espai públic per a la ciutat amb nou arbrat, noves zones de joc i un passeig que no s’interromp amb el pas de cap carrer. És un planejament modern a l’estil d’altres zones de façana marítima o fluvial arreu d’Europa.

El model 2 manté a grans trets  estructura d’ara, amb l’amplada actual de la vorera de façanes i una zona destinada a parc i passeig.

Aquest model no permetria una connexió directa amb el parc fluvial, però deixaria la zona de parc i passeig més al servei del barri. Alguns veïns i veïnes han expressat la preocupació per mantenir el joc dels nens el més a prop de les façanes possible perquè no hagin de creuar la calçada per anar al parc.

Procés participatiu

Aquest debat culminarà en la consulta participativa del dia 16 de setembre, que no és de caràcter normatiu sinó participatiu i, per tant, no s’utilitzarà cap cens de l’Ajuntament. Heu  d’anar-hi amb el DNI per assegurar la vostra identitat i el principi «una persona, un vot».

Durant aquesta  jornada, els tècnics municipals respondran els dubtes que el veïnat plantegi sobre aquests projectes de futur.