Ja es poden presentar treballs pel II Festival Internacional de Cinema de Drets Humans Santa Coloma de Gramenet

El festival es farà del 9 al 12 de desembre. La data límit per enviar la còpia de preselecció és 30 de setembre.

El Festival s'organitza a partir de la plena convicció que "cada dona, home, nena i nen, per materialitzar el seu ple potencial humà ha de ser conscient de tots els seus drets humans, civils, culturals, econòmics, polítics i socials" (Resolució 49 / 184 de l'Assemblea General de l'ONU). La finalitat del Festival és la de promoure un fòrum de reflexió i debat que porti a primer pla la qüestió dels drets humans al món a través de la representació artística continguda en la realització de films i vídeos de producció independent. El Festival concedeix un ampli espai al cinema polític, la promoció dels drets individuals i les llibertats democràtiques, així com a la tolerància i al respecte dels drets de les minories; així mateix, es presta molta atenció als drets socials al treball, a condicions de vida digna i a tots els esforços que tendeixin a la recomposició de la solidaritat, per últim, també desperten gran interès les qüestions relacionades amb els drets dels pobles a l'autodeterminació, a la identitat cultural, al desenvolupament i a un medi ambient sa. En particular, per tractar-se d'un festival que té lloc en el si d'una societat que es caracteritza per la presència de comunitats immigrants, les trobades i les projeccions de cinema i debat s'han d'orientar a la construcció d'una societat Multicultural basada en la vigència dels drets humans.

Les obres seleccionades hauran de ser reflex de la temàtica del festival, descriure i testimoniar no només les violacions i situacions de crisi sinó també tota recerca individual o col·lectiva, expressiva i estètica que indagui en la situació de l'home actual en relació al seu entorn social i natural. Es convoca a Cineastes i videastes independents, sensibles a aquestes preocupacions, a participar amb les seves obres i disposar del Festival com un àmbit de difusió de les mateixes. En el marc del festival es realitzaran debats, taules rodones, projeccions especials i trobades entre el públic i els autors, amb la participació d'especialistes, personalitats i organitzacions populars. El Festival convida a les organitzacions socials i no governamentals, universitats, escoles de cinema i altres entitats compromeses en la promoció del Desenvolupament Humà, a participar amb la creació de premis especials que contribueixin a estimular el treball dels realitzadors interessats en aquesta temàtica.

La data límit per a l'enviament de Còpia de preselecció i Fitxa d'inscripció: 30 de Setembre de 2010.