Gairebé mil famílies han rebut ajudes de l'Ajuntament al 2016 per pagar el lloguer

S'han aconseguit 52 pisos de lloguer social l'any passat i es continua treballant enguany per ampliar aquesta xifra.

Els convenis establerts per l'Ajuntament amb Creu Roja i Càritas per al pagament dels deutes, amb les entitats bancàries i l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè cedeixin pisos buits per a lloguer social i amb entitats com Habitat 3 per ampliar el nombre d'habitatges socials són, al costat del treball dels serveis socials, serveis de mediació i Oficina Local d'Habitatge (OLH), algunes de les mesures de protecció adoptades per evitar que algú es quedi al carrer en compliment de la llei 4/2016, que contempla el dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Santa Coloma ha promogut en l'últim any la posada en marxa de la Taula Local d'Habitatge com a espai de reflexió i propostes entre professionals i entitats per tal de donar resposta a la problemàtica d'habitatge a la ciutat. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), moviment ciutadà solidari per la defensa del dret a l'habitatge, és un membre actiu de la Taula. Aquí, de forma regular, s'informa o analitzen els casos d'emergència detectats.

A la nostra ciutat els efectes de la crisi s'han vist reflectits especialment en la demanda a l'Ajuntament d'ajudes socials per cobrir les necessitats bàsiques relacionades amb l'habitatge. L'any passat, gairebé mil famílies van sol·licitar a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) ajuda per pagar el lloguer. Comunicar a l'OLH la situació de vulnerabilitat abans d'arribar a l'impagament i contactar amb els Serveis Socials municipals evita situacions d'aixecament judicial i permet buscar els recursos d'urgència necessaris.

En aquest sentit, el 2016, l'Ajuntament va invertir en prestacions socials més de 385.000 euros i la meitat d'aquests va ser destinada a ajudes de l'habitatge (pagaments hipotecaris, de lloguer o de manteniment i subministraments), i es van assignar 41 pisos socials mitjançant la taula d'Emergències de la Generalitat (38 cedits a través del conveni de l'Agència Catalana de l'Habitatge amb l'entitat bancària BBVA). Recordem que les entitats financeres estan obligades per llei a comunicar els expedients de desnonaments que posin en marxa.

La situació de crisi no sembla haver millorat. En els dos primers mesos de 2017, els Serveis Socials Municipals han actuat en 51 desnonaments amb l'objectiu d'aturar-los, aconseguir un habitatge social o buscar una alternativa residencial.
L'alt nivell de demanda d'habitatges de lloguer social manifestat per la ciutadania suposa per a l'Ajuntament un esforç constant en la recerca de nous habitatges per ampliar el parc públic.

Actualment, el parc d'habitatges municipals és de 261 pisos, tots ells llogats. Per ampliar s'han establert convenis com el que el passat novembre es va signar amb Habitat 3, que permetrà ampliar en 15 el nombre de pisos socials de la ciutat durant aquest any.

L'Ajuntament de Santa Coloma, al costat d'altres ajuntaments metropolitans, forma part d'un grup de treball per a l'adopció de mesures que facin front a l'emergència habitacional, i per elaborar polítiques estructurals que avancin en el reconeixement d'un habitatge digne a Catalunya.