Els Mossos posen en marxa la cita prèvia per a posar denúncies

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha posat en marxa a totes les seves comissaries un sistema de cita prèvia per a posar denúncies amb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania.

El ciutadà/na, des de casa, ja pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma https://mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/Cita_previa.

Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria on vol adreçar-se per posar denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès/sa d’entre les disponibles, entre les 6 i les 22 hores. Evidentment, aquelles denúncies relatives a delictes d’especial gravetat i urgència seguiran sent ateses sense cita prèvia i de forma preferent. El sistema de cita prèvia està disponible per a aquells tràmits i denúncies més habituals.

Així es pot reservar hora per tràmits administratius com la Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors i per denunciar fets no penals com les pèrdues de documentació i/o objectes. També es poden denunciar a través de cita prèvia fets penals que no requereixin una instrucció complexa com ara robatoris amb força a habitatges i establiment, furts, robatoris a interior de vehicles i danys lleus, a banda de robatoris amb violència i intimidació lesions, amenaces, sostraccions de vehicles i ocupacions d’immobles.

L’any 2018, la gestió d’aquests tràmits i denúncies més simples va suposar el 49,5% del total de denúncies recollides a les comissaries, el que suposa una càrrega de treball equivalent a més d’un centenar d’agents.

Reduir el temps d’espera a les comissaries per posar denúncies és un dels compromisos del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de donar una millor qualitat de servei en tot moment. Per poder oferir aquest servei, uns 8.200 membres del cos han rebut la formació necessària per poder gestionar amb èxit el servei de cita prèvia.