Eliminació d'un cordó d'estacionament

Per raons de seguretat viària cal suprimir el cordó d’estacionament existent al marge esquerre del tram del c. Marina, entre Sagarra i Vistalegre.

Per petició del veïnat de la zona, des de l'Ajuntament s’han fet dos informes a nivell tècnic i a nivell de Policia Local per analitzar la seguretat viària del tram del c. Marina entre el c. dels Sagarra i el c. Vistalegre.

En l’actualitat, aquest tram és l’únic del c. Marina que encara conserva un cordó d’estacionament. Ara mateix, hi ha un carril destinat a la circulació del trànsit en un sentit i l’estacionament en cordó al marge esquerre. Una vegada analitzada la situació, s'ha arribat a la conclusió que amb aquesta configuració no queda garantida la seguretat viària en aquest tram, ja que l’amplada de la calçada destinada a la circulació de vehicles és de 4’00 ml, del tot insuficient per permetre, en condicions de seguretat, el trànsit de vehicles i l’estacionament en cordó.
L'amplada màxima permesa pel Reglamento General de Vehículos com a norma general és de 2’55 ml (tot i que l’amplada mínima d’un carril per a la circulació s’estima en 2’75 ml com a norma general per garantir una mínima separació dels vehicles respecte dels obstacles laterals), que sumada al cordó mínim d’estacionament d’ 1’80 ml, exigiria una amplada mínima de 2’55 ml + 1’80 ml = 4’35 ml.

En conseqüència, cal eliminar el cordó d’estacionament existent al marge esquerre del tram del c. Marina, entre Sagarra i Vistalegre, i deixar un únic carril -d’entre 3’00 i 3’50 ml d’amplada- per a la circulació; i ampliar la vorera existent en aquest marge del carrer, mitjançant la instal·lació de pilones flexibles que permetin delimitar la nova calçada i la vorera ampliada.