El TSJC condemna la Generalitat a pagar a l’Ajuntament el deute de les llars d’infants

La sentència diu que la Conselleria d’Ensenyament haurà de pagar 1.300 euros per alumne i plaça. L’Ajuntament destina 2 milions d’euros anuals al manteniment de les vuit llars d’infants.

 

L’Ajuntament va rebre el passat 12 de gener la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on es dona la raó als 26 ajuntaments que van denunciar, de manera conjunta, la Generalitat de Catalunya, per l’impagament dels ajuts a les places de les llars d’infants públiques dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Aquesta decisió del  TSJC condemna la Conselleria d’Ensenyament a pagar el deute contret , que xifra en 1.300 euros per alumne i plaça.

La sentència és la resposta judicial a les demandes col•lectives que 26 ajuntaments han realitzat de manera conjunta des del 2014, entre ells quals estan els de Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Lleida, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Viladecans o Cerdanyola del Vallès.
L’alcaldessa, Núria Parlon, s’ha mostrat satisfeta per aquesta sentència del TSJC i ha destacat que “tot i la manca de subvencions de la Conselleria en aquells anys, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha mantingut la qualitat i el servei de la xarxa de llars d’infants públiques des de llavors, sense reduir el nombre de llars d’infants, però ha calgut un esforç de finançament addicional del consistori, perquè no es repercutís en les economies de les famílies”. De fet, a la nostra ciutat,  l’Ajuntament va congelar la quota mensual que es paga per plaça i mes a les llars d’infants públiques (actualment es paguen 142,52 euros/mes + 5,85 per menjador/dia); una quota de les més baixes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Cal recordar que el compromís inicial de la Generalitat, i que va mantenir durant diversos cursos, era subvencionar 1.800€ per plaça i any, el que suposa un terç del cost total (actualment, cada plaça té una despesa global d’uns 6.000 euros per alumne i any). Els altres dos terços els cobrien en gran part l'Ajuntament i les famílies usuàries de les llars d’infants.

Responsabilitat de la Generalitat

A la sentència també es menciona que la Generalitat manté una responsabilitat financera respecte les llars d'infants gestionades pels  ajuntaments —segons l’article 155 de la Llei orgànica 2/2006, d'educació— responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i les subvencions concedits anualment i que sobtadament va deixar d'assumir a partir del curs 2012-13. També recorda el text que, en el cas dels ajuntaments, la legislació ha limitat el seu paper a la posada a disposició dels solars per a la construcció i el manteniment dels centres d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial (disposició adicional15 de la Llei orgànica 2/06).
 
Llars d’infants colomenques


Actualment Santa Coloma de Gramenet disposa de vuit llars d’infants públiques, distribuïdes per tot el territori de la ciutat. L’Ajuntament hi destina 2 milions d’euros del pressupost municipal per mantenir aquesta xarxa de llars d’infants (dades del pressupost 2018). A la nostra ciutat, per al curs 2017-2018, s’han matriculat 615 nens i nenes. En paral•lel, l’Ajuntament posa al servei de la ciutadania beques per poder ajudar les famílies amb una situació econòmica vulnerable. Enguany s’han aprovat 117 beques d’aquest tipus.