El teatre municipal Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet tornarà a obrir les seves portes en 1 any

Aquest proper mes d’agost comencen els treballs preparatius per l’inici d’obres de remodelació integral del Teatre Municipal Josep Maria de Sagarra. Es tracta de la segona fase d’intervenció a partir d’un nou projecte executiu actualitzat que com a principals novetats respecte al projecte inicial incorpora les millores de la caixa escènica i de la coberta general de l’edifici.

Amb un pressupost de 2,8 milions d’euros i un termini d’execució d’obres de 12 mesos, l’Ajuntament, mitjançant l’empresa adjudicatària Faus, reprendrà al setembre la reforma i rehabilitació interior de les dependències del teatre amb l’objectiu de millorar l’aspecte formal i de funcionament actual de l’equipament.

La superfície total construïda de les diferents intervencions és de 1.676,68 metres quadrats i inclou, entre d’altres actuacions, nous acabats i instal·lacions del cos de camerinos de darrera l’escenari; l’adequació de la planta superior per ubicar-hi les oficines de gestió del teatre, i l’ampliació del conjunt de dependències tècniques i de magatzems de l’escenari. Pel que fa a la remodelació de la caixa escènica, s’inclouen millores de les condicions tèrmiques, es substitueix la instal·lació elèctrica i l’enllumenat i es realitzen millores del teló, maquinària i projectors, entre d’altres aspectes.

Pel que fa a la sala principal, es rehabiliten les 575 butaques existents, l’enllumenat, la sonorització i la instal·lació de megafonia. S'ubica un nou magatzem sota el vestíbul principal i es remodela el vestíbul i el bar.

A més, es renova la coberta amb la substitució de la totalitat de les plaques de fibrocement existents.

Una nova sala polivalent

El teatre Josep Maria de Sagarra es va inaugurar al desembre de 1997, quan es va habilitar l’antiga sala Goya de cinema i teatre. Des de llavors s’han programat multitud d’obres de teatre, dansa i concerts. Per deixar-ho totalment enllestit es va programar una segona fase d’obres que va començar amb el condicionament d’una sala polivalent o sala B, també anomenada Sala Miquelet, que va finalitzar a l’abril d’aquest any, una sala que s’afegeix a la Principal. Es tracta d’un espai situat a la 2ª planta del teatre, que consta de 140 butaques, camerinos i un magatzem, equipament de sonorització, enllumenat i vestit de sala, entre d’altres actuacions. La previsió és que en un any el teatre tornarà a obrir les seves portes.