El ple municipal aprova diferents projectes de l’àmbit de l’educació i l’esport a Santa Coloma

El ple municipal del mes de setembre, celebrat dilluns 27 , va aprovar diversos projectes en l’àmbit de l’educació i l’esport a Santa Coloma, entre d’altres propostes presentades, d’un total de 31, segons l’ordre del dia.

Per una banda, per unanimitat de tots els grups municipals (PSC, ICV-EuiA, CiU i PP) es va aprovar la proposta provisional del Pla Especial de transformació de l’ús d’un solar per a la construcció de la llar d’infants pública del Front Fluvial del Raval, equipament que estarà ubicat al carrer de Sant Jordi cantonada amb el passeig de la Salzereda. El projecte d’aquesta nova llar d’infants forma part de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010), i actualment està en fase de construcció. Aquestes obres està previst finalitzin abans d’acabar l’any, per entrar en funcionament al curs 2011-2011, juntament amb la nova llar d’infants de Francesc de Moragues, també en fase de construcció. La nova llar d’infants del Front Fluvial tindrà dues línies (82 alumnes), una superfície construïda de 718 m2 i un pati de jocs annex de 204 m2.

També en el marc de la millora de l’educació i la infància a Santa Coloma, al ple es va aprovar la proposta inicial del Reglament regulador del Servei de la nova Llar d’Infants municipal “La Maduixa”. El document aprovat ha estat confeccionat pel Servei d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Santa Coloma, s’aplica a totes les persones que treballen o formen part del nou equipament, i la seva funció és regular, entre d’altres aspectes, la línia pedagògica d’aquesta llar d’infants, les ràtios, la inscripció i matrícules, el calendari i horari escolar, les normes de funcionament, l’òrgan de gestió, etc. Tot el que no estigui previst en aquest reglament, serà aplicat segons la normativa vigent. Aquesta nova llar d’infants pública ha entrat en funcionament en aquest nou curs 2010-2011 i està ubicada al carrer de Washington número 3-9.

Un altre dels punts aprovats amb els vots afirmatius de tots els grups municipals va ser la proposta de modificació del PGM per a la construcció de les pistes reglamentàries d’atletisme de 400 metres en el sector de Can Zam. D’aquesta manera es dona compliment al compromís assolit al 2006 amb les entitats de Santa Coloma i que havia estat anul·lat posteriorment, de construir aquest equipament públic a l’entorn de Can Zam.


Augment de la despesa per millorar els carrers i edificis
Per altra banda, el ple va aprovar la modificació del crèdit del pressupost 2010, amb el vot afirmatiu del PSC i en contra de la resta de grups municipals. L’aprovació d’aquesta proposta suposa l’increment de la despesa destinada a la millora de diferents àmbits de la ciutat, com és el cas de la neteja de la via pública, la pavimentació de diferents vies, la rehabilitació de carrers i el manteniment d’edificis públics, entre d’altres. En total, es destinarà 1,7 milions d’euros més en la millora d’aquests àmbits.

Un altre dels punts aprovats va ser la proposta dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2009 de l’empresa municipal Gramepark, SA, amb el vot afirmatiu del grup del PSC i en contra de la resta de grups municipals. En aquest sentit, l’empresa va finalitzar l’exercici 2009 amb pèrdues de 9,6 milions d’euros. Tot i aquestes pèrdues,  segons el govern municipal està previst que Gramepark tanqui l’exercici 2010 amb un saldo positiu. Actualment, l’empresa està gestionada pels administradors judicials nomenats per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

El Ple va concloure amb la presentació de la moció per part del grup municipal d’ICV-EuiA en suport a la vaga general del 29 de setembre, que va rebre els vots  en contra del PSC i del PP i l’abstenció de CiU.