El Ple demana als bancs i als governs paralitzar tots els processos de desnonament

El Ple municipal reclama als governs de la Generalitat i de l’Estat les mesures necessàries per ajudar a totes les famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge.

Representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAVH) de Santa Coloma llegint un manifest al Ple extraordinari

Santa Coloma de Gramenet, a 31 de març de 2014.- Aquesta tarda s’ha celebrat una sessió extraordinària del Ple Municipal per ratificar la línia d’acció de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet contra els desnonaments i a favor de la dació en pagament i el lloguer negociat.  En aquest Ple s’ha expressat la voluntat de continuar treballant, en coordinació amb la societat civil colomenca i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Gramenet (PAVH), en contra dels processos d’execució hipotecària i en benefici de les famílies en risc d’exclusió social. I amb els vots a favor dels grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU, PxC i GG, i el vot contrari del PP, s’ha aprovat una declaració institucional que expressa el compromís d’aquest ajuntament de seguir denunciant les actituds de falta de sensibilitat davant el drama de moltes famílies.

L’objectiu de la declaració aprovada avui és continuar combatent amb mesures contundents la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge, un greu problema que cada dia afecta a més famílies i que es concreta sobretot en l’àmbit local. De fet, són als ajuntaments als que, en un moment de crisi econòmica com l’actual, es dirigeixen majoritàriament les persones i les famílies afectades per aquest problema i que necessiten ajuda urgent.

La celebració d’aquest Ple extraordinari sorgeix de la reunió que l’alcaldessa Núria Parlon ha mantingut amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Gramenet, arran del desallotjament de l’oficina de Catalunya Caixa que va ser ocupada per membres de la PAVH els passats dies 6 i 7 de març.

En el Ple d’avui han pres la paraula dues persones en representació de la PAVH de Santa Coloma, que va iniciar la seva tasca en defensa del dret a l’habitatge l’any 2011 i que atén mensualment una mitjana de 60 ó 70 famílies afectades . L’alcaldessa Núria Parlon ha intervingut per demanar a tots els grups polítics del Consistori seguir amb el treball conjunt en benefici de les persones de la ciutat que mes ho necessiten, més enllà –ha dit- dels color que representen. I ha agraït el treball que desenvolupa la PAVH en aquesta ciutat.

Dació en pagament i negociació de lloguer social

En aquest Ple s’ha acordat, entre d’altres mesures, demanar a totes les entitats financeres amb sucursals presents a Santa Coloma, la paralització immediata de tots els procediments d’execució hipotecària de les primeres residències, instant a negociar amb les famílies afectades en risc d’exclusió social la dació en pagament total, la condonació del deute adquirit i la negociació d’un lloguer social no superior al 30% dels ingressos familiars, procurant sempre que la família pugui romandre en el seu habitatge habitual.

Alhora, també es demana al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es dona a ciutats i pobles de tot l’Estat.

Ajuts socials a l’habitatge i desnonaments suspesos

L’any 2013 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va concedir 2.418 ajuts a la ciutadania  a través del Fons municipal de Contingència Social (1,3 milions d’euros); aquests ajuts per a diferents necessitats van beneficiar a 7.644 veïns i veïnes de la ciutat. D’aquest conjunt, 1.548 ajuts van ser per cobrir necessitats derivades de l’habitatge (64% del total d’ajuts) i  van beneficiar a 4.762 persones durant el 2013. D’aquest ajuts relacionats amb l’habitatge, 1.117 van ser perquè les famílies o persones poguessin abonar els subministraments de les seves llars –aigua, llum i/o gas- i 431 ajuts per al pagament puntual de lloguer o hipoteca (27,8%). En total, s’ha destinat 391.974,66€ del Fons de Contingència Social de l’Ajuntament a ajuts relacionats amb necessitats de l’habitatge.

Per donar resposta a les famílies que més estan patint la crisi, als darrers anys s’han posat a disposició de la ciutadania serveis de mediació, ajuts a l’habitatge, mecanismes de sanció a les entitats financeres i un treball conjunt amb les entitats i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma (veure dossier adjunt) per combatre situacions de desnonament, sense tenir, en molts casos, ni les competències ni el finançament necessari. Aquests recursos, serveis i el treball conjunt de la societat civil organitzada han provocat l’aturada de tots els processos d’execució hipotecària des de l’any 2012 fins avui, d’aquelles famílies colomenques que els han utilitzat.