El Ple aprova la modificació de l'Ordenança de vehicles per prohibir la seva venda a la via pública

En la sessió ordinària del Ple municipal corresponent al mes de gener, s'ha aprovat la modificació de l'Ordenança de circulació de vehicles per prohibir la venda i lloguer a la via pública. També s'ha aprovat el Reglament municipal regulador del Registre d'Unions Civils de l'Ajuntament, entre d'altres punts de l'ordre del dia.

En el Ple municipal, celebrat aquesta tarda, s'ha aprovat de manera inicial una modificació a l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants, per impedir que en el futur s'aparquin vehicles a la via pública publicitant la seva venda o lloguer, amb finalitat publicitària o per realitzar qualsevol negoci jurídic no autoritzat. Aquest acord de l'equip de govern (PSC, ICV-EuiA i CiU) atén a una petició reiterada del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor perquè des de l'Ajuntament s'adeqüés a la normativa vigent; amb aquesta Ordenança es regularà la venda il·lícita de vehicles a la via pública per considerar-la una competència deslleial, un mitjà d'evasió d'impostos i una limitació de l'ús d'espais per a aparcament de vehicles als carrers, que perjudica la clientela i al veïnat. La modificació de l'ordenança contempla també els vehicles des dels quals es realitzen activitats il·lícites com la venda ambulant no autoritzada o la reparació mecànica no puntual. Un cop l'ordenança s'aprovi de manera definitiva, la seva infracció pot ser sancionada amb una multa de cent euros i amb la retirada del vehicle de la via pública per part d'agents de la Policia Local.

A la sessió plenària s'ha donat llum verda, per unanimitat de tots els grups municipals, a la creació d'una Comissió de revisió i modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per adaptar-lo a l'actualitat de les administracions. Es tracta d'un instrument jurídic necessari i eficaç per a organitzar el funcionament de l'Ajuntament, i amb aquesta aprovació s'actualitzarà el darrer reglament que data de 1992.

Entre els diversos temes destaquen també la ratificació d'un acord de la Junta de Govern per a la suspensió, durant un any, de l'atorgament de llicències d'obertura i ús per als establiments destinats als centres de culte. L'Ajuntament obre un període de12 mesos per estudiar i analitzar aquest tema, amb l'objectiu de poder conciliar la llei de dret de culte amb el descans dels veïns i les veïnes, malgrat que no hi ha hagut cap petició de llicència d'obertura d'un centre d'aquestes característiques.

També s'ha aprovat de manera definitiva el Reglament municipal regulador de Registre d'Unions Civils de l'Ajuntament de Santa Coloma. Aquest reglament és fruït de les modificacions legislatives que ha realitzat el govern estatal en matèria d'unions civils i parelles de fet, adequar-lo als canvis socials esdevinguts des de la seva creació (any 1994) i també atén a l'increment important que ha registrat la ciutat quant a nombre de peticions d'aquest tipus d'unions.

Mocions aprovades

En la part final del Ple s'han aprovat diverses mocions sobre els següents temes:

• Instar a la Generalitat de Catalunya a liquidar de forma urgent el deute del govern català amb l'Ajuntament de Santa Coloma, les empreses municipals i organismes autònoms. Moció presentada de manera conjunta pel grup municipal del PSC i d'ICV-EUiA, i votada de manera afirmativa per unanimitat de tots els grups municipals.
• En defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d'escoles bressol. Moció presentada pel grup municipal del PSC i d'ICV-EUiA, i que ha comptat amb els vost afirmatius de tots els grups municipals.
• En rebuig a la pujada tarifària dels transports d'ATM (Autoritat del Transport Metropolità). Moció presentada de manera conjunta pel grup municipal del PSC i d'ICV-EUiA, i que ha rebut els vots afirmatius de tots els grups municipals menys el grup de CiU, que ha votat en contra.
• D'adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero, presentada per l'equip de govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), que ha rebut el suport de tots els grups municipals.
• Sobre la recuperació de la memòria històrica. Presentada de manera conjunta per l'equip de govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i el grup municipal de Gent de Gramenet, i que ha comptat amb l'abstenció del grup municipal de PXC i del PP.
• Contra les darreres mesures d'austeritat del Govern espanyol, contra drets socials i laborals bàsics. Moció presentada per Gent de Gramenet, que ha rebut els vots afirmatius del grup municipal del PSC, d'ICV-EuiA i PXC; i amb els vots contraris dels grups del PP i de CiU.