El Pla d’ocupació municipal crea llocs de treball per millorar l’atenció a la gent gran

L’Ajuntament destina 800.000 euros a aquest pla d’ocupació 2013 adreçat a veïns i veïnes en atur. Es posaran en marxa dos projectes d’atenció destinats a ajudar al col·lectiu de la gent gran.

L’equip de govern municipal (PSC, ICV-EUiA i CiU), presidit per l’alcaldessa Núria Parlon, ja ha fixat el contingut del Pla d’ocupació per a persones aturades, dotat amb 800.000 euros del pressupost de 2013. Tot i la manca de recursos i competències, la generació d’ocupació és un dels objectius, juntament amb l’atenció a les famílies més necessitades, de l’acció municipal d’enguany. Precisament aquest Pla està dissenyat per donar cobertura a un dels col·lectius més sensibles a la crisi econòmica i amb més risc d’exclusió social, la gent gran.

Mitjançant el Pla d’ocupació es contractaran persones i es dotarà de recursos dos línies d’actuació. D’una banda, es demanaran operaris i operàries per realitzar petites tasques de manteniment, reparacions o adaptació de les llars de les persones grans amb mobilitat reduïda i que no tenen recursos per afrontar aquests treballs. A més del pagament dels sous es destinarà una part del pressupost a la compra de material i d’eines. D’altra, es cercarà un grup de treballadors i treballadores qualificats que faran una tasca més d’acompanyament, especialment adreçada a les persones grans que viuen soles, per tal d’informar-les dels recursos als que poden accedir, assessorar-les i acompanyar-les en les seves tasques diàries. Tot plegat suposarà la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha afirmat al respecte que “no podem fugir d’estudi davant les necessitats concretes de les persones majors, ja que aquest és un col·lectiu especialment sensible als efectes de la crisi, per la qual cosa despleguem una acció concreta d’atenció”. També, ha afeguit que “potser no solucionarem el tema de l’atur a Santa Coloma, però farem tot el que estigui al nostre abast per crear llocs de treball i evitar que se’n destrueixin”.

El Pla d’ocupació municipal està íntegrament finançat per l’Ajuntament, a diferència de plans anteriors ja en marxa, com el de “Treball als barris” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Generalitat de Caralunya i el Fons Social Europeu), o el Pla d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Està previst que aquest Pla es posi en marxa el proper mes de setembre. En breu s’establirà el procés i dates de selecció de les persones aturades, mentre que la selecció de les famílies que poden rebre l’atenció es farà des dels Serveis Socials municipals, a més dels nous usuaris que ho puguin demanar.