"El PAM que tu has fet", crònica de la jornada

Després de la presentació del procés participatiu per a configurar el nou Pla d’Acció Municipal 2016-2019 amb l’ajut de la ciutadania, el dissabte 23 va tenir lloc la primera activitat de PAM sota el títol “El PAM que tu has fet”.

Un grup de 19 ciutadans que s’havien inscrit prèviament van pujar al micro-bus del PAM per fer un recorregut per llocs emblemàtics de la ciutat que s’havien dut a terme gràcies a propostes ciutadanes recollides en els processos dels PAMs anteriors.

Els ciutadans i ciutadanes van ser rebuts a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament per la tinenta d’Alcaldessa, Lídia Montero i, tot seguit, van pujar al microbus per visitar en primer lloc l’Ecometròpoli, on el regidor de Medi Ambient Álvaro Rodilla els va fer cinc cèntims del projecte que va materialitzar la proposta ciutadana de crear un centre d’educació ambiental. A més, a l’Ecometròpoli, els participants en aquesta activitat van poder fer un petit taller d’observació científica a través de microscopi.
La segona etapa de la nostra ruta va passar per l’Skate Park, on ens esperaven el tinent d’Alcaldessa Diego Arroyo i els regidors Jordi Mas i Dani Salgado. També hi eren presents els joves promotors del projecte, que van explicar con van dur a terme l’obra juntament amb l’Ajuntament, de manera sostenible i amb materials de reciclatge provinents de mobiliari urbà en dessús.
La tercera para ens va dur a l’hort urbà del carrer Enrique Granados on els representants de la Fundació Solidaritat i els veïns que hi treballen van explicar als participants de l’activitat com es va dur a terme aquest projecte i quins beneficis socials aporta a la ciutat. Tot seguit, el grup es va traslladar al Banc del Temps, també dut a terme gràcies a una iniciativa ciutadana, tal i com va explicar la regidora Carme Arana.
Finalment, tot el grup es va traslladar al Teatre Sagarra on, reunits a la Sala Miquelet, la regidora de Cultura Petra Jiménez va cloure la visita convidant els assistents a participar activament en tot el procés de recollida de propostes del PAM.

De l’activitat van sorgir propostes d’acció força interessants, com ara la d’utilitzar l’skate park per a esdeveniments culturals o ciutadans, la de fer petites classes d’agricultura practica per a nens en grups reduïts, fer tallers intergeneracionals d’agricultura, o la de signar un conveni amb els instituts i centres educatius de la ciutat per tal d’assegurar  l’assistència a un taller d’Ecometròpoli mínim un cop a l’any per a cada classe.

Totes aquestes propostes ja han estat recollides per la central de dades de l’Equip de PAM i es revisaran, juntament amb totes les altres que es vagin recollint al llarg del procés, en el Fòrum Ciutadà de cloenda.