El Consell de Ciutat dóna llum verda a l'Agenda Cívica

El Consell de Ciutat, òrgan màxim de participació ciutadana local que agrupa representants municipals, entitats, associacions, sindicats i altres col·lectius de la ciutat, es va reunir el 24 de maig al Mas Fonollar. A la sessió, l'equip municipal de govern va presentar el Pla d'Acció Municipal previst fins a l'any 2011, on es detallen de manera detallada i temporalitzada les accions i projectes que portarà a terme l'Ajuntament; un document que recull suggeriments i propostes que també va presentar en el seu moment el Consell de Ciutat, després d'un procés intensiu de consulta i recollida de propostes a la ciutadania, i on també s'assenyala el compromís per part del Consistori de retre comptes anualment sobre el seu grau de compliment.

El plenari va servir també per marcar l'inici d'un procés d'avaluació i actualització de l'actual Reglament de participació ciutadana, aprovat al 2002, amb l'objectiu de renovar-lo, ajustar-lo a les necessitats actuals i, al temps, fer més eficients els diversos òrgans de participació del municipi.

Finalment, representants de l'Ajuntament van presentar al Consell la proposta de construcció d'una Agenda Cívica per a la ciutat. En aquest sentit, es va informar del procediment que se seguirà els pròxims mesos i que es planteja amb una metodologia i un procés participatiu de gran abast ciutadà. L'objectiu és debatre i reflexionar en espais participatius per obtenir un instrument que identifiqui i comprometi les pràctiques i actituds adequades per a la convivència.