El Consell de Ciutat debatrà dissabte sobre el PAM, la reforma del Reglament de participació ciutadana i l’Agenda Cívica

El proper 24 de maig tindrà lloc, al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, una reunió del plenari del Consell de Ciutat en què es posaran a debat temes estratègics i fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutat: el Pla d'acció municipal 2008-2011 (PAM) i els processos participatius i les metodologies per a la revisió del Reglament de Participació Ciutadana i per a l'elaboració de l'Agenda Cívica.

Com se sap, el PAM és el conjunt de projectes i actuacions programades per a aquest mandat municipal. A la tardor del 2007 es va fer un debat obert, on ciutadans a títol individual i entitats van fer aportacions i suggeriments. En paral·lel, es va fer un procés de consulta i anàlisi en una sessió del Consell de Ciutat.

 

Al Ple de l'Ajuntament  del 17 de desembre es va aprovar el PAM, amb les incorporacions producte del procés participatiu. Ara es fa la devolució de totes les actuacions del PAM, amb el pressupost i el calendari previst corresponent.

Pel que fa al Reglament de participació ciutadana, la sessió d'aquest dissabte serà el punt de partida de la seva actualització després de 6 anys de funcionament. L'objectiu és aconseguir, entre altres, més eficiència dels òrgans de participació ciutadana i proposar la renovació del mateix Consell.

La metodologia triada per a l'actualització preveu una primera fase  de debat sobre els fonaments de la participació, els diferents models i l'experiència local; una segona d'elaboració de propostes, i una tercera en què s’aprovarà el Reglament. 

L'Agenda Cívica

La construcció de l'Agenda Cívica és una de les tasques més ambicioses que es proposa al Consell.  El procés de treball que es plantejarà ha de permetre capitalitzar l'experiència local d'anys de gestió de la convivència i ordenar i construir una estratègia de millora de la qualitat cívica de la ciutat.

La metodologia, que serà desenvolupada per l'equip de FEPSI, fundació vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, en conveni amb la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat, obrirà també el procés a la resta d'òrgans i espais de participació territorials i sectorials, així com a la ciutadania individual.