Educar en la ciutat

Equip de joves del PAM

El procés participatiu del PAM no vol deixar d’incidir en la necessitat de fer una visió global de la ciutat així com de les accions que han de regir el mandat que just enceta. Aprofitant que se celebrava el Consell Escolar Municipal ordinari, se’n va convocar un d’extraordinari que es va celebrar tot seguit.

Tocats dos quarts de set, rebíem els assistents, en la seva majoria implicats directament en l’educació, a la dinàmica Educar en la Ciutat, un espai on, aprofitant els dos eixos del procés participatiu que parlen sobre educació: La ciutat de les persones i la ciutat de futur, s’hi va incidir en profunditat, organitzant dues taules de treball, per parlar-ne distesament sobre la forma en què s’havia de millorar les polítiques municipals enfocades cap a l’ensenyament obligatori i postobligatori.

No és d’estranyar que ràpidament els professionals de la nostra ciutat comencessin un petit debat on s’anaven aclarint alguns dels conceptes que apareixien així com quines competències té l’Ajuntament en matèria educativa. Els “caçadors de propostes” vam anar apuntant cadascuna de les propostes que els nostres educadors anaven suggerint per a cadascun dels eixos proposats.

Per posar punt final al debat, cada grup de treball va exposar les seves conclusions als altres i, fent una idea global de l’ensenyament a la ciutat, s’hi van extreure més de 20 propostes entre les quals destaquen una solució cap als alumnes que, actualment, estan a les USEE i no poden continuar la seva formació obligatòria i/o postobligatòria o la necessitat d’ajudar els centres a actualitzar els seus Projectes Educatius de Centre mitjançant suports materials i tècnics.

Cap a un quart de vuit del vespre, acabàvem l’activitat convidant-los a seguir fent la seva tasca docent de la mateixa forma que ho estan fent i recolzant a les AMPAs que continuïn col·laborant per la millora de l’educació a la ciutat. De la mateixa manera, seguim convidant als ciutadans i les ciutadanes a expressar les seves opinions dins de les activitats que queden del procés participatiu així com mitjançant l’enquesta.