Desenvolupament de la Moneda Local Grama

Oberta la licitació pública per a la presentació de propostes per al servei de desenvolupament i gestió íntegra del projecte de la Moneda Local Digital.

La consolidació del projecte de la Grama, la nostra Moneda Local, és una prioritat per a l’Ajuntament. Per aquest motiu, la Junta de Govern Local ha aprovat recentment els plecs de clàusules per a la contractació del servei de desenvolupament i gestió professional del projecte, per a un període de 4 anys i amb un pressupost màxim de licitació de 930.399,21 euros (IVA inclòs).

  • Termini de presentació de les propostes: Fins al 25 d’octubre, a les 13:00 hores.
  • Lloc i horari de presentació de les propostes: Servei de Contractació (Plaça de la Vila 1), de dilluns a divendres de 9 a 13:00 hores.

L’Ajuntament emmarca el projecte de la Moneda Local en les polítiques de foment de l’economia social i solidària, fet per al qual s’ha prioritzat la inclusió de criteris socials per a valorar les propostes. A més, en coherència amb l’objecte del contracte, s’inclou per primera vegada el pagament de part del servei en Grames.