Ajuts en grames per al compliment de criteris socials i consum responsable

Entrem en l’última setmana per demanar els ajuts en moneda local per al compliment de criteris socials i de consum responsable.

Fins al 30 de setembre, els comerços, les associacions sense ànim de lucre i les entitats de l’economia social i solidària poden demanar subvencions per aquest concepte, que poden arribar fins a 3.000 grames (1 grama equival a 1euro).

Dimarts, 25 de setembre (15.00), tindrà lloc a l’Ajuntament una sessió de suport per a la preparació de sol·licituds. Les accions realitzades entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018 que resulten subvencionables són aquestes: venda de productes i serveis de ecològics, de proximitat i de comerç just; compra a Santa Coloma de Gramenet de productes i serveis per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa o l’entitat; cooperativisme i proveïment de productes o serveis de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària; associacionisme en col·lectius d’àmbit local o social i suport econòmic a entitats locals o socials; proveïment d’energia verda (renovable), de baix consum, reciclatge, reutilització i accions per reduir l’impacte en el medi ambient, i totes les activitats que tinguin un im- pacte social.

Les persones interessades trobaran més informació de tot plegat al Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat (tel. 93 462 40 00, ext. 3630) i a monedalocal@gramenet.cat