Conveni entre l'Ajuntament i la Creu Roja per ajudar a les persones i famílies amb més necessitats

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Creu Roja del Barcelonès Nord inicien cinc programes d’atenció social per donar suport a les persones que pateixen més dificultats econòmiques.

Avui s’ha presentat a l’Ajuntament de Santa Coloma el conveni de col·laboració entre aquest consistori i Creu Roja del Barcelonès Nord, per a desenvolupar conjuntament cinc programes d’atenció social a la ciutat, adreçats a les famílies i persones que més estant patint la crisi econòmica. El Tinent d’alcalde de Benestar Social i Famílies, Raül Moreno, i la presidenta comarcal de Creu Roja Barcelonès Nord, Rosa Marco, han explicat els diferents programes d’actuació conjunta que s’enceten a la ciutat -el Programa d’aliments solidaris, el Projecte de suport a la infància, el Programa de difusió i sensibilització sobre aspectes socials, el Projecte d’alfabetització informàtica per a homes i el Programa Activa’t adreçat a dones molt allunyades del mercat laboral.

D’aquests cinc camps d’actuació destaca, especialment, el Programa d’Aliments solidaris, que actualment dóna suport alimentari a persones i famílies de Santa Coloma que es troben en situació econòmica de precarietat. La Creu Roja Barcelonès Nord, mitjançant conveni amb l’Ajuntament, gestiona des del 2009 aquest programa per a la gestió d’aliments, del que s’han beneficiat al 2011 un total de 3.490 persones i 970 famílies a Santa Coloma.

El tinent d’alcalde Raül Moreno ha destacat “la important tasca dels serveis socials municipals a l’hora d’atendre les persones que podran ser usuàries del programa d’aliments i la bona coordinació establerta amb la Creu Roja, en els diferents projectes comuns que es desenvolupen a Santa Coloma”. Per la seva banda, Rosa Marco ha afegit que “la implicació de la ciutadania i dels comerciants en les diferents campanyes de sensibilització realitzades, i el treball positiu i respectuós de l’ajuntament i Creu Roja en l’atenció als usuàries i usuàries del programa d’aliments”.

Funcionament del Programa d’Aliments Solidaris

El conveni actual entre l’Ajuntament i la Creu Roja recull que aquesta entitat gestionarà el magatzem d’aliments i farà un seguiment de les persones i famílies beneficiàries, que seran prèviament les indicades pels serveis socials municipals. En aquest sentit, fan la detecció de les necessitats bàsiques i de les carències que es presenten a la població mitjançant l’atenció personalitzada i integral i són els que realitzen la valoració de la situació personal, familiar i comunitària de les persones usuàries; també gestionen les altes, baixes o renovacions de les persones o les famílies al Programa d’Aliments Solidaris. A més, l’Ajuntament aporta el local per l’emmagatzematge i la infraestructura tècnica per a la distribució dels lots a les famílies, facilita i condiciona els espais on s’ubica el magatzem d’aliments i vigila el compliment de les normes higiènico-sanitàries. Per la seva banda, la Creu Roja és l’entitat designada pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per participar en la distribució del Programa d’Aliments dels excedents de la Unió Europea.

El Projecte de suport a la infància

Un altre dels cincs programes destacats és el Projecte de suport a la infància, que té la finalitat d’afavorir l’escolarització de nens i nenes que tenen una situació familiar de complexitat. El Programa, en el marc del Projecte Tornem de l’Escola, consisteix en fer l’acompanyament dels menors a l’escola, recollir-los i vetllar perquè rebin reforç escolar.

També destaca el Projecte Activa’t que té per l’objectiu millorar les oportunitats laborals de dones amb dificultats socials múltiples i amb baixa ocupabilitat. Es tracta d’actuacions que incideixen principalment en la motivació, activació, orientació, acompanyament laboral personalitzat, formació en competències transversals i capacitació professional per a dones usuàries del Programa d’Aliments Solidaris.

Creu Roja i Ajuntament de Santa Coloma

L’Ajuntament i Creu Roja del Barcelonès Nord ja han realitzat i desenvolupen accions conjuntes durant anys, la qual cosa els hi dona un coneixement mutu dels seus respectius camps d’actuació i de la seva eficàcia. Entre d’altres destaquem sobretot les campanyes de sensibilització per a la recollida solidària de joguines de cara a les festes nadalenques i també la recollida d’aliments solidaris. En aquestes campanyes s’ha implicat el teixit comercial i la ciutadania, claus per a l’èxit de cadascuna de les iniciatives realitzades.