Conveni de col·laboració amb el Banc Farmacèutic

Aquest divendres 23, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el director general de l'ONG sense ànim de lucre Associació Banc Farmacèutic, Jordi Bosch, han signat a l’Ajuntament un conveni de col·laboració de durada indefinida que està destinat a donar suport al projecte comú de lluita contra la pobresa farmacèutica.

Al conveni s’argumenta que de l’últim informe de la Fundació Foessa es desprèn que un 34 % de les famílies espanyoles en situació de pobresa no pot fer front al cost dels medicaments que necessiten. També, cada vegada –es diu- hi ha més persones que han de renunciar a serveis i béns bàsics com és l’accés als medicaments. En moltes ocasions –es llegeix al conveni-  les persones que es troben en situació d’exclusió social i pobresa deixen adquirir els medicaments per poder fer front a altres despeses, i aquesta problemàtica deriva en l'empitjorament de la seva salut, en l'aparició de noves patologies que impliquen nous tractaments i ingressos hospitalaris i, en definitiva, en un augment de la despesa sanitària.

L’objecte primer del conveni signat avui és ajudar i donar suport a l'Associació Banc Farmacèutic perquè doni cobertura a les necessitats de medicació de persones en risc d'exclusió de Santa Coloma de Gramenet a través dels diversos projectes que té en marxa.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet recolzarà i promourà la Campanya de Medicaments Solidaris que du a terme l’Associació, consistent en la recollida un cop l’any de medicaments nous sense prescripció mèdica per entregar a les entitats assistencials que ho sol·licitin i ajudarà en la difusió i la publicitat de les campanyes de productes solidaris que promogui l'Associació.

L'associació Banc Farmacèutic proporcionarà, a través del projecte Fons Social de Medicaments, sis mesos de cobertura farmacèutica a les persones beneficiaries, d'acord amb el procediment i criteris establerts per l'Institut Català de la Salut, desprès de la valoració de la situació del/a pacient duta a terme pel treballador/a Social del Centre d'Atenció Primària corresponent.