Comencen dues campanyes municipals d'ajudes a la rehabilitació i instal•lació d'ascensors

L'Ajuntament ha posat en marxa dues noves campanyes municipals per afavorir la rehabilitació d'habitatges i la instal·lació d'ascensors. Els terminis de sol·licitud d'ajudes en els dos casos són del 21 d'abril al 28 de novembre.

La primera campanya fa referència a la zona d'intervenció de la Llei de Barris (Fondo, El Raval, Santa Rosa i Safaretjos). Aquí es poden demanar ajudes per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis (millora de l'habitabilitat, deficiències estructurals, façanes, instal·lacions, aïllament tèrmic i acústic i instal·lació de plaques fotovoltaiques) i per a la instal·lació d'ascensors.

Com se sap per experiències anteriors, i amb caràcter general, les ajudes municipals per a la rehabilitació representen un 20% del pressupost de les obres al qual s’ha d’afegir les ajudes de la Generalitat que poden arribar fins el 60% del cost. No obstant això, quan es tracta de la instal·lació de l'ascensor, el compromís municipal és que la comunitat no pagui més del 20% del total. A més, per tractar-se d'un territori beneficiari de la Llei de Barris, les ajudes de la Generalitat s'incrementen en un 10%.

La segona campanya està destinada a la instal·lació d'ascensors en els barris de Can Franquesa, Les Oliveres, La Guinardera i Can Calvet. Les condicions de finançament són idèntiques a les ja exposades.
En els dos casos existeix una clàusula social per la que l'Ajuntament es farà càrrec de la totalitat de les obres d'aquelles persones que no superin un determinat nivell d'ingressos i no siguin propietaris de més d'un habitatge.
Pel que fa a les ajudes per a la instal·lació d'ascensors a la resta dels barris de Santa Coloma (zona central) la campanya s'obrirà el pròxim 28 de maig i finalitzarà, també, el 28 de novembre.

En les pròximes setmanes s'organitzaran reunions informatives i s'enviarà als ciutadans informació detallada de la campanya que afecta al seu barri.