Comença l’enderroc del mercat del Fondo

A partir de la setmana vinent es faran els treballs d’enderroc de edifici del mercat municipal del Fondo, situat a l’illa delimitada pels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer, Bruc, Massenet i el passatge del Mercat. L’actuació s’iniciarà amb una sèrie de treballs previs i amb la delimitació de l’àmbit d’obres amb una tanca perimetral de protecció.

Cal recordar que des del mes de novembre del passat any està en funcionament l’edifici provisional del Mercat de Fondo, ubicat a Badalona entre els carrers de Verdi i les avingudes de Mónaco i  Itàlia, amb la qual cosa s’ha finalitzat la primera fase necessària per a la construcció del nou Edifici Fondo, que estarà ubicat a l’emplaçament de l’actual mercat i que contindrà els següents usos: mercat municipal (amb zona de càrrega i descàrrega en planta soterrani), supermercat, llar d’infants i biblioteca. El nou edifici tindrà una superfície construïda total de 8.954,26 M2.

Les obres de deconstrucció de l’antic mercat s’iniciaran el dia 23 de febrer. En primer lloc es procedirà a la neteja i desmuntatge dels elements interiors de l’edifici, a continuació es procedirà a enderrocar la part que limita amb el carrer de Massenet i finalment s’abordarà la resta de l’obra. La previsió és que els treballs d’enderroc tinguin una durada d’entre 6 i 8 setmanes.

Durant l’execució és possible que els veïns es vegin afectats directa o indirectament per talls de trànsit puntuals tant per avianants com per a vehicles. Es prendran les mesures necessàries per tal de minimitzar les molèsties derivades del soroll i la pols generades per l’enderroc. Finalment l’àmbit d’obres romandrà tancat durant tot el procés per tal de garantir la seguretat.