Comença el procés per urbanitzar el carrer de Pompeu Fabra

Es preveu començar les obres -la substitució integral del clavegueram i la urbanització del carrer- a finals del primer trimestre de 2017.

El projecte de reurbanització del carrer de Pompeu Fabra (entre el carrer de Sant Carles i el passeig de la Salzereda), treballat amb els veïns i les veïnes de la zona durant el darrer mandat, es dissenya i s’executarà amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La voluntat de l’Ajuntament és assolir uns nivells elevats de qualitat. Per aquest motiu s’ha cregut adient que el mateix equip d’arquitectes de l’AMB, que va redactar el projecte del tram ja urbanitzat (entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer de Sant Carles) durant les obres de conversió en zona de vianants del centre, s’encarregués també de la resta del carrer. El projecte ja ha estat aprovat pels Serveis d’Espai Públic de l’AMB i es troba en aquests moments a l’inici dels tràmits de la contractació, que es farà per licitació pública.

S’estima que les obres començaran al final del primer trimestre del 2017 i consistiran en la substitució integral del clavegueram i la urbanització del carrer, segons els criteris acordats en el procés participatiu amb el veïnat.