Carrers més segurs i millor qualitat de l’aire, objectius del Pla de mobilitat

El Ple aprova un text, que ha estat debatut amb nombrosos sectors socials i econòmics de la ciutat. Es prioritza la mobilitat de les persones i l’ús de la bicicleta i del transport públic.

 

Amb els vots favorables del Grup Municipal del PSC i l’abstenció de la resta (PP, GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM), el Ple del novembre, celebrat el passat dia 27, va aprovar de manera definitiva el Pla de mobilitat urbana i sostenible (PMU). Es tracta d’un document elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament amb la participació de professionals i persones usuàries del transport públic; entitats i associacions del sector del comerç, l’esport, la diversitat funcional; dones, i representants de la Federació d’Associació de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM). El Pla és una eina obligatòria, tal com estableix la Llei 9/2003, que integra les accions que s’executaran a la nostra ciutat per aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i accessible.

Aquest document conté mesures que prioritzen els desplaçaments de les persones a peu, en bicicleta o en transport públic i ha de servir també per reduir els nivells de  contaminació, que incideixen de manera negativa en la salut de la ciutadania. El PMU ha estat consensuat amb les ciutats de Montcada i Reixac, Badalona i Sant Adrià de Besòs, i ha tingut els informes favorables de la Generalitat i de l’Autoritat del Transport Metropolità. El PMU es basa en tres eixos: la millora de la mobilitat i l’accessibilitat de les persones vianants, el foment dels desplaçaments en bicicleta i l’ús del transport públic.

Una de les mesures previstes més importants és la creació dels anomenats «barris per a vianants» o zones especials delimitades, on es dissuadirà la circulació dels vehicles privats i la velocitat perquè les persones puguin desplaçar-se a peu amb la màxima seguretat, accessibilitat i comoditat possibles. En aquestes zones es prioritzarà el pas de vianants i l’ús de les bicicletes, de forma segura, així com el foment del transport públic per sobre del vehicle privat. Per crear-les, hi haurà canvis de sentit en alguns carrers. La primera experiència pilot tindrà lloc al Riu Nord.

Al PMU hi destaquen mesures com l’eixamplament de les voreres, la consolidació i l’ampliació dels camins escolars, la creació de zones verdes per a residents, la millora de l’accessibilitat a la part alta de la ciutat i la implantació de semàfors sonors amb comptadors de temps. L’apartat dedicat a les bicicletes del PMU inclou mesures com la creació d’una xarxa de vianants i carrils bici connectada amb els municipis veïns, i l’ampliació i la millora de la connectivitat de la xarxa actual de carrils bici. Pel que fa a les millores del transport públic, el PMU preveu mesures com l’adaptació de la xarxa d’autobusos als «barris per a vianants» i la millora dels punts de les parades de més demanda.