Campanya d'esporga i reposició d'abres

Ha començat la campanya d'esporga d'hivern de l'arbrat viari i dels parcs i jardins. Aquesta tasca es fa aprofitant el descans vegetatiu dels arbres. En el cas dels oms, la finalitat és equilibrar la capçada i eliminar el brancatge mort o trencadís. En les espècies al·lèrgenes o què el fruit provoca molèsties, es fa una reducció de capçada per disminuir el seu efecte.

Durant la campanya, se senyalitzen amb antelació els carrers que requereixin la retirada dels vehicles, per la qual cosa es demana la  col·laboració ciutadana per facilitar la feina.

A part d'aquesta campanya d'hivern, durant l'any es fan esporgues en verd, que consisteixen en aixecaments i sanejaments del brancatge i la formació de determinades espècies. Si l'arbrat provoca molèsties per la proximitat a finestres i balcons, s'esporga el brancatge. Els veïns poden trucar al 93 462 40 00, ext. 3080.

Campanya anual de reposició

Al novembre va començar la reposició de l'arbrat viari i dels parcs i jardins, que consisteix en la plantació de nou arbrat als escocells buits  i en la substitució dels arbres morts i malalts.

La causa principal de mort dels arbres del carrer són els cops de cotxe produïts en gran part per l'aparcament indegut i els actes vandàlics. Moltes vegades els arbres són arrencats o colpejats a la base del tronc, cosa que els produeix ferides de les quals ja no es poden recuperar, i acaben morint. Aquests fets dificulten l'èxit de la plantació dels arbres joves durant la campanya de reposició. El criteri per  a la selecció de les espècies està en funció de cada carrer o parc, i es continua amb l'espècie existent. En determinats casos si l'espècie existent crea molèsties per la seva grandària o per processos al·lèrgens, se substitueix per una altra que reuneixi totes les característiques necessàries. En total, es preveu la reposició de 211 unitats repartides en 18 espècies diferents.