Aula de Salut Segle XXI

Dins del programa Aula de Salut Segle XXI s'ha organitzat l'activitat de caràcter pràctic "Per la salut: EN MARXA!

###NEWS_VIDEO_1###


Es tracta de plantejar les diferents fases d'execució d'una sessió d'activitat física, vàlida per qualsevol edat i esport. Bàsicament es va centrar en el cas de l'escalfament, valorant la seva necessitat i com s'ha de fer, amb una sèrie d'exercicis pràctics.

Aquesta sessió, dirigida per dos tècnics, està organitzada pel Servei de Salut Pública i consum, amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Esports.