Aprovació inicial del pressupost municipal, que es caracteritza per l'austeritat i la lluita contra la crisi

 

Amb el vot favorable del Grup Socialista, l'abstenció d'ICV-EUiA i CiU i el vot en contra del PP, el ple del passat dia 27 va aprovar inicialment el pressupost municipal i les ordenances fiscals de 2009. La xifra total del pressupost consolidat –Ajuntament, instituts, patronats i empreses municipals— és de 167.273.465,56 euros. Els comptes públics de Santa Coloma de Gramenet per a l'any vinent estan mediatitzades per l'actual situació de crisi econòmica. En aquests pressupostos, l'Ajuntament articula mesures per fer enfront de la crisi, des de l'àmbit local, i alleugerir el seu impacte sobre les famílies.

L'actual conjuntura econòmica afecta a l'Ajuntament en una doble vessant: per la baixada dels ingressos, especialment els que provenen de l'aportació dels Pressupostos Generals de l'Estat (-3%), i per l'impacte dels elevats tipus d'interès. Enfront d'aquesta situació, s'han elaborat uns pressupostos més austers quant a la despesa general, però mantenint la qualitat dels serveis i assegurant prestacions a persones i famílies en les condicions actuals. Així, per ajudar a les famílies a fer front a les situacions derivades de la crisi econòmica, els pressupostos contenen un fons extraordinari de contingència social d'un milió d'euros.

Quadre amb l'evolució de la despesa i la despesa per habitant en diferents àrees

Quadre amb les dades de 2008 i 2009 del pressupost consolidat de l'Ajuntament, empreses municipals i organismes autonoms

Taxes i impostos

D'altra banda, les ordenances fiscals també s'ajusten a la situació actual. No s'incrementen les taxes i impostos vinculats a serveis socials e, fins i tot, alguns baixen.

L'impost amb més impacte per a les famílies i les petites empreses (l'IBI)- puja per sota de l'IPC, amb una variació del 3%.Un altre impost de gran impacte, el que grava la circulació de vehicles, permanece congelat.

Per a la resta de taxes i impostos municipals s'aplica un criteri general d'increment del 5,3%, és a dir la pujada de l'IPC de juny de 2007 a juny de 2008.