1 de juliol: liberalització del mercat elèctric

A partir del dia 1 de juliol de 2009 les tarifes actuals de la llum desapareixen definitivament i els usuaris hauran de decidir entre la Tarifa d’Últim Recurs o la tarifa que lliurement ofereixi la comercialitzadora amb la que contractin.

El Reial Decret 485/2009, pel qual es regula la posada en marxa del suministre de darrer recurs en el sector de l’energia elèctrica, disposa que a partir de l’1 de juliol de 2009 les tarifes integrals actuals que fixa el govern desapareixeran. En el seu lloc apareix la denominada “tarifa d’últim recurs” que també fixarà el govern i que canviarà trimestralment.

El decret obliga a cinc companyies a oferir aquesta tarifa d’últim recurs. Són les denominades “comercialitzadores d’últim recurs”:

  • Endesa Energía XXI, S.L.
  • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
  • Unión Fenosa Metra, S.L.
  • Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U.
  • E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

Així, a partir de l’1 de juliol de 2009, els usuaris amb una potència contractada inferior a 10 kw (usuaris domèstics i “pimes”) tenen tres opcions:

  1. Contractar amb una comercialitzadora en el mercat lliure al preu i les condicions que marqui lliurement aquesta companyia.
  2. Contractar amb una de les cinc comercialitzadores d’últim recurs aplicant-se la tarifa d’últim recurs que fixa el govern.
  3. No fer res i no signar cap contracte nou. Aquests consumidors passaran automàticament a la comercialitzadora de la seva distribuïdora (a Catalunya, Endesa Energia XXI, S.L.) i se’ls aplicarà la tarifa d’últim recurs que marca el govern.


Els usuaris amb una potència contractada superior a 10 kw no tenen l’opció d’acollir-se a la tarifa d’últim recurs i estan obligats a contractar amb una comercialitzadora en el mercat lliure. Aquells usuaris amb potència contractada superior a 10 kw que no estiguin ja al mercat lliure abans de l’1 de juliol, passaran a ser subministrats automàticament per Endesa Energía XXI, S.L. a Catalunya a un preu que també fixarà el govern i que s’anirà incrementant en forma de “penalització” per tal d’incentivar la contractació amb una comercialitzadora del lliure mercat.