Una ciutat accessible amb serveis de proximitat

Santa Coloma és “Ciutat 15 minuts”.

Santa Coloma és un dels 23 municipis espanyols de més de 50.000 habitants que compleix els criteris de “Ciutat 15 minuts” segons el darrer estudi de la consultoria Deyde DataCentric. La majoria de les necessitats i serveis de la ciutadania, com la compra, l’educació, els centres de salut o l’oci es troben a una distància caminable o en bicicleta no superior als 15 minuts des de qualsevol punt de la ciutat. Es tracta d’un concepte creat per l’urbanista colombià, Carlos Moreno, com a resposta al canvi climàtic, amb l’objectiu de descentralitzar les ciutats, limitar la mobilitat dels vehicles privats i aconseguir un model urbà més ecològic i proper.

Santa Coloma i Cornellà són les dues úniques localitats de l’Estat que compleixen els criteris d’accessibilitat “Ciutat 15 minuts” al 100% tant a peu com en bicicleta.

MetroMinuto

Per tal de promoure aquesta mobilitat activa i sostenible i afavorir els desplaçaments a peu, Santa Coloma forma part de la “Red de Ciudades que caminan”, amb qui va elaborar el maig de 2020 el MetroMinuto, una eina permet visualitzar la distància a peu entre diferents punts de la ciutat i el temps de recorregut entre aquests punts.

S’hi representen 31 punts de referència: estacions de metro, comissaries de policia, centres sanitaris, parcs i places o equipaments, entre d’altres i el podeu consultar a www.gramenet.cat/metrominuto