Un quart de l’activitat econòmica local està al comerç i la restauració

Més de la quarta part de l’activitat econòmica de Santa Coloma de Gramenet es concentra al comerç i a la restauració, segons revela el Perfil de la Ciutat 2019.

L’informe anual, que recull indicadors socioeconòmics de 14 municipis catalans, entre ells de Santa Coloma, revela que el 27% de les feines que hi ha a la ciutat estan vinculades al petit comerç (17,07%) i l’hostaleria (9,85%), el percentatge més alt de tots els municipis estudiats. 

Les polítiques municipals a favor de la gastronomia i la restauració i l’existència d’equipaments de formació com l’Escola de Restauració i la manca de sòl industrial expliquen que una de cada deu ocupacions a la ciutat estigui relacionada amb el món de l’hostaleria. 

L’informe també revela que Santa Coloma va tancar el 2018 amb 9.973 persones assalariades (465 més que l’any anterior) i 6.175 persones autònomes (118 més que al 2017). Una altra de les dades del mercat  laboral que inclou El Perfil de la Ciutat 2019 és l’índex d’atur de llarga durada, que és del 39,04%, la qual cosa situa Santa Coloma dins del grup de municipis amb millors xifres en aquest indicador. Pel que fa al teixit empresarial, Santa Coloma té registrades 1.899 empreses, una dada similar a la que hi havia l’any 2010. 

Estratègies de desenvolupament 

El Perfil de la Ciutat és un informe que mesura la qualitat de vida i el benestar de les ciutats i la seva ciutadania. Hi col·laboren en la seva elaboració els equips tècnics dels catorze ajuntaments avaluats (Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic). 

La iniciativa té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines que facilitin la presa de decisions i la definició d’estratègies a nivell de desenvolupament econòmic local.