Un gran parc forestal a La Bastida de 85.000 metres quadrats

La Bastida s’afegieix als espais naturals ja consolidats a la ciutat. Al costat d'una intervenció urbanística que té com a objectiu finalitzar el barri de Riera Alta, es crearà un gran parc forestal de 85.460 metres quadrats que connectaran aquesta part de la ciutat amb Torribera i amb el Parc de la Serralada de Marina. Aquest nou parc, és fruit de l'aprovació d'un projecte de reforestació en el qual s'invertiran 1,5 milions d'euros i les obres del qual s'iniciaran a aquest any. En el disseny s'ha tingut especialment en compte que faci possible el seu ús actiu per part dels ciutadans, tant en allò relacionat amb l'oci com en allò relatiu al coneixement de la naturalesa i el medi ambient.

L'actuació es concreta en un gran complex natural amb important protagonisme de la vegetació, combinada amb itineraris de passeig i zones d'estar. Un passeig central –d'uns quatre metres d'ample- connectarà el carrer de Lincoln amb el camí de Sant Jeroni de la Murtra. A partir d'aquest, diferents camins uniran els finals de la zona urbana amb l'interior del parc o els diferents itineraris dintre seu. Al seu voltant, una àmplia zona de bosc d'elevada densitat de plantació, amb espècies molt diverses per configurar un paisatge que va des del prat a l'alzinar litoral. Arbres de diferents espècies, formaran diferents agrupacions depenent de la zona i dels usos associats que alberg cada sector.

En aquest sentit, els camins i senders conduiran a àrees d'oci i d'esbarjo. Diversos miradors estaran ubicats a les zones altes, a l’hora que a les cotes inferiors s'instal·laran una zona de pícnic i diferents espais per al joc i el descans. De manera dispersa, es distribuiran nuclis de jocs infantils i diferents recorreguts esportius i equipament per a la pràctica de l'exercici físic.

Des de l'any 2000 diverses escoles –IES Numància, CEIP Palmeres, CEIP Pallaresa i CEIP Verge dels Neus-, han vingut realitzant plantacions en aquesta zona, de la mateixa manera que participants en diversos cursos de formació ocupacional s'han dedicat a treballs de reforestació i manteniment.

Àrea residencial i d'equipaments

Entre el parc i l'actual final del barri de Riera Alta es desenvoluparà el Àrea Residencial Estratègica promoguda per la Generalitat de Catalunya, la finalitat de la qual és acabar el continu urbà en aquesta zona de la ciutat. Es construiran 120 habitatges de protecció oficial, 40 habitatges dotacionals en règim de lloguer per a persones amb necessitats especials, així com equipaments.
Per al disseny definitiu de La Bastida s'ha seguit un procés participatiu en el que han tingut un especial protagonisme diferents col·lectius i associacions d'alguna forma implicats en els diferents aspectes que afecten aquesta zona.