Treballs d'arranjament del Centre Comarcal d'Atenció als animals de companyia del Barcelonès

El Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC) és un equipament de titularitat comarcal situat al camí dels Xiprers de Badalona.

La instal·lació està destinada a l’acollida i custodia dels animals recollits o rebuts en cessió, així com a tasques de recuperació d’animals i gestió d’adopcions. Dóna servei als municipis de Badalona, Sant Adrià de Besós i Santa Coloma de Gramenet fruit d’un conveni d’aquests ajuntaments amb el Consell Comarcal del Barcelonès, mitjançant el qual l’ens comarcal assumeix les competències corresponents a la gestió del servei.

El Consell Comarcal compta amb un contracte pel servei d’atenció als animals de companyia i de la gestió del CCAAC, que inclou vuit serveis bàsics, del que actualment és titular la Fundació DAINA per a la defensa dels animals i la natura.

Unes obres necessàries que milloraran substancialment el CCAAC

Les obres de construcció del CCAAC es van completar a començaments de l’any 2007, entrant en funcionament el mes d’abril d’aquell mateix any. Les característiques i ús d’aquest tipus d’equipament requereixen d’actuacions de manteniment i millora constant per tal d’evitar-ne el seu deteriorament. Al gener de 2015 es van completar uns primers treballs de reparació i millora consistents, principalment, en la construcció de jardineres als patis i d’una nova quarantena per a infecciosos.

El compromís pel benestar animal i la millora continua de les instal·lacions al CCAAC ha portat al Consell Comarcal del Barcelonès ha adjudicar a l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. diversos treballs d’arranjament i millora del Centre, per un import de 367.118,63 euros.

Amb aquests treballs:

• es corregeixen els problemes d’assentaments i esquerdes que afecten al paviment de formigó de cinc patis;

• es renoven totalment els boxes;

• s’instal·len tendals retràctils per generar zones d’ombra als patis;

• se substitueixen les prestatgeries de les gateres i es col·loquen accessoris d’enriquiment ambiental;

• es renova la instal·lació elèctrica, la xarxa d’abastament d’aigua, la xarxa soterrada de clavegueram i la instal·lació informàtica;

• s’adequa l’edifici principal tot millorant la zona de vestidors, bany i office, i s’habilita una zona de descans nocturn;

• es crea una nova zona de magatzem de 30 metres quadrats;

• es millora el camí d’accés al Centre en el punt d’encontre entre els paviments d’asfalt i de terra.

Cal destacar que amb aquests treballs canviarà la configuració actual dels patis, permetent substituir el model actual de confinament per un de patis permanent.

Inici imminent dels treballs que finalitzaran a la tardor

Les obres tenen una durada prevista de tres mesos i mig i està previst que s’iniciïn durant la segona quinzena de juliol.

Els animals seran reallotjats temporalment a una residència

La naturalesa dels treballs obliga a reallotjar provisionalment a la major part dels animals del Centre durant un període de dos mesos, període en el qual s’actuarà a patis i boxes. La Fundació DAINA s’encarregarà d’aquest servei que inclou el trasllat i l’acolliment temporal en un centre ubicat a Vilassar de Dalt.

La residència canina compta amb gàbies amb abeuradors, zona coberta i descoberta, així com àrees d’esbarjo on els animals poden passejar i esbargir-se. L’alimentació i el control veterinari dels gossos serà prescrit per l’equip del CCAAC que supervisarà, en tot moment, als animals.

Per a garantir l’adaptació dels gossos al nou espai, els cuidadors del CCAAC realitzaran visites diàries a la residència d’acollida per tal de valorar l’estat dels animals. L’atenció veterinària, proves diagnòstiques, cirurgia i profilaxi també aniran a càrrec del personal especialitzat del contracte pel servei d’atenció als animals de companyia i de la gestió del CCAAC.

El trasllat dels animals s’ha iniciat aquesta mateixa setmana.

Continuïtat dels serveis amb petites afectacions

Durant el període de les obres queda garantida la continuïtat dels diferents serveis que es presten des del CCAAC, tot i que hi haurà petites afectacions a partir de dissabte 13 de juliol.

Servei de recollida (sense afectació). Es mantindran les recollides durant les 24 hores del dia.

Horari d’atenció al públic al CCAAC:

- Dilluns a divendres: d’11:00h a 14:30h i de 15:00h a 17:00h - Dissabte(*): d’11:00h a 14:30h, i de 15:00h a 18:00h - Diumenge(*): d’11:00h a 14:00h

(*) L’atenció al públic al CCAAC queda restringida els dissabtes i diumenges, i només podrà programar-se amb cita prèvia.

Servei d’atenció telefònica:

- 934 655 224 Dilluns a divendres en horari habitual

- 937 566 066 Dissabte i diumenge en horari habitual

Recuperació d’animals. Mitjançant els telèfons de contacte o els següents correus electrònics:

- atencioanimals@barcelones.cat       Dilluns a divendres 

- info@protectoramataro.org       Dissabtes i diumenges

Servei d’adopció:  Les persones interessades en ampliar informació sobre els animals en adopció poden contactar telefònicament i a través de la pàgina web (http://atencioanimals.barcelones.cat). Durant el període de reallotjament temporal dels gossos es facilitarà als possibles adoptants interessats en conèixer els animals la visita en altres centres d’acollida.

Serveis de voluntariat: L’entitat gestora del voluntariat del CCAAC ha posat a disposició de l’equip de voluntaris la possibilitat de continuar realitzant les tasques pròpies del voluntariat en altres centres d’acollida.

 

Treballem pels nostres animals. Disculpeu les molèsties.