Tractament fitosanitari contra l'escarabat de l'om

Els dies 8 i 9 de juny es procedirà a l'aplicació, en horari nocturn (entre les 22 i les 6 h), d'un tractament fitosanitari a exemplars d'arbres ubicats en diferents punts de la ciutat.

Les zones d'actuació són: c / Almogàvers, c / Baró, ptge. Galícia, Club Petanca Guinardera, Club Petanca Riera Alta, jardí de l'aparcament Lluís Millet, CEE Josep Sol, c / Juliol Garreta 18 i parterre, av. Lluís Companys, pg. Salzereda (zona petanca i pipican), av. Primavera, parterre a B-20 i aparcament al c / Washington.

El tractament s'aplica per evitar la proliferació de la Xanthogaleruca luteola, conegut com 'escarabat de l'om' o 'galeruca'. El mètode emprat és l'atomització, per la qual cosa es recomana que es tanquin les finestres durant l'aplicació.