Tala i renovació d'arbrat a la Plaça José Berruezo

El proper 21 de setembre s’inicia la tala de 13 moreres molt envellides i malmeses de la Plaça José Berruezo (antiga Plaça Baró), concretament a la part de la plaça compresa entre els jutjats i el carrer Baró.

A la part de la plaça compresa entre el jutjat i el carrer Baró hi han 15 Morus alba que envolten la zona de jocs infantils de petits i part de la vorera. 13 d’elles tenen uns 80 anys, estan molt envellides i han sofert esporgues anuals per eliminar el fruit. Les altres 2 són moreres renovades de la varietat “fruit-less” a creixement natural.

L’any passat es va veure per primera vegada la presència a Santa Coloma d’una plaga que afecta a les Moreres envellides, el Xylotrechus chinensis, que perfora el tronc i provoca grans mals a l’interior sense que externament es vegi la copa afectada. Per aquest motiu es van tractar totes les moreres de Santa Coloma amb endoteràpia al maig de 2019. El tractament no ha estat tot l’efectiu que s’hagués desitjat i s’han vist afectades 3 moreres de la Plaça José Berruezo.

A finals d’aquest mes d’agost es va fracturar pràcticament la totalitat de la capçada d’una de les moreres situada dins la zona de jocs infantils, concretament la número 10. L’estat de senescència de les moreres i la presència de la plaga de Xylotrechus chinensis fa que aquest arbrat sigui d’alt risc. S’ha procedit a l’avaluació de risc dels exemplars, vista la qual és necessari la tala urgent de les 13 unitats, per risc de fractures a la capçada, i la reposició d’aquest arbrat amb 4 Chitalpa i 2 Morus alba fruitless.