S’obre el termini per a demanar ajuts pel lloguer

L’Oficina Local d’Habitatge, mitjançant la Borsa Jove d’Habitatge, ha obert el termini per demanar subvencions per ajudar al pagament de la renda al lloguer. Aquests ajusts són atorgats per diferents departaments de la Generalitat.

Poden optar als ajuts totes les persones que visquin en un pis de lloguer i que els seus ingressos de l’unitat familiar no superin en 2,5 vegades l’indicador IPREM (antic salari mínim. Veure la taula a sota). Els joves menors de 35 anys d’edat han de tenir uns ingressos mínims de 5.500 euros anuals.

Dates de presentació:

-         Contractes signats abans del 26 d’abril de 2006: fins el 15 de juny.

-         Contractes signats després del 26 d’abril de 2006: del 16 de juny al 31 d’octubre (només contractes signats per Borsa Jove i Xarxa de mediació).

 

Taula d’ingressos bruts anuals de la unitat de convivència

 

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

5 membres

INGRESSOS

21.924,00

22.602,06

23.574,19

24.913,64

26.414,46

 

 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Borsa Jove d’Habitatge

C. de Bruc, 21-23, baixos

Tel.: 93 391 80 46

 

Horari: De dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

         Divendres, de 10 a 14 hores.