S'han reobert les 98 zones de jocs infantils de la ciutat

A cada zona s'ha col·locat un cartell informatiu per fomentar l'ús responsable d'aquestes àrees de joc adreçades a les famílies.

Des del 19 de juny, les 98 zones de jocs infantils de Santa Coloma s’han reobert al públic, després de tres mesos tancades com a mesura de prevenció a causa de la crisi sanitària de la Covid 19. A cada zona s'ha col·locat un cartell informatiu per fomentar l'ús responsable d'aquestes àrees de joc adreçades a les famílies.

Durant el període que han estat tancades, les 98 zones s'han preparat per al seu ús segur i saludable un cop restablerta la normalitat. S'han desinfectat a fons tots els elements de joc, així com els biosaludables i esportius; s'han fet les inspeccions visuals i funcionals i un petit manteniment preventiu, i s'han voltejat els sorrals i desinfectat els terres amortidors de cautxú. El protocol de neteja, desinfecció i manteniment d'aquestes zones continua fent-se de forma diària (de dilluns a diumenge). Es du a terme una neteja manual de les diferents zones: eliminació de residus, rasclonat de sorrals i zones d'amortiment de cautxú, buidatge de papereres i inspecció visual interior i exterior de tots els elements de joc.

També, es netegen manualment i amb hidronetejadora els elements de joc i es fa una desinfecció amb producte bactericida aplicat amb motxilla. I, per últim, es realitzen les tasques de manteniment i les inspeccions de seguretat habituals.