S'ha millorat la il·luminació del parc del Passatge de la Salut

En resposta a la petició de les persones usuàries del parc.

Els serveis municipals han finalitzat els treballs de col·locació de noves lluminàries en aquest parc de La Riera Alta per donar resposta a la demanda de les persones usuàries.

Amb aquesta actuació se solucionarà la deficiència d'il·luminació que es feia palesa a partir del vespre en aquesta zona llindant amb el Parc de La Bastida.