Santa Coloma tindrà pisos tutelats per a la gent gran abans que s'esgoti aquest mandat

Compromís unitari de l'Ajuntament per augmentar les residències i centres de dia. Garantir serveis i recursos per a la gent gran, una prioritat municipal.

L'alcaldessa Núria Parlon va anunciar el passat dilluns al ple municipal que la nostra ciutat tindrà un edifici destinat a pisos tutelats per a gent gran abans que acabi l'actual mandat. Sense concretar el lloc on es durà a terme la creació d'aquest nou equipament públic, l'alcaldessa ha remarcat que s'està treballant amb aquest fi perquè garantir els serveis i prestacions a les persones de més edat forma part de la prioritat de l'Ajuntament.

Els grups polítics amb representació municipal (PSC, SOM Gramenet, Ciutadans, Gent d'Esquerres ICV-EUiA i PP) tenen entre els seus objectius garantir el benestar de les persones grans. Aquesta coincidència d'acció per assegurar els recursos i els serveis necessaris per a millorar la vida dels veïns i veïnes de més edat es va remarcar en el ple, quan, per unanimitat, van votar favorablement una moció que es va presentar en nom de SOS Gent Gran. Aquesta associació, de recent creació, reclama més serveis, recursos i equipaments públics per millorar la qualitat de vida de la gent gran de Santa Coloma.

Gairebé 23.000 persones superen els 65 anys

El 19,43% de la població de Santa Coloma de Gramenet forma part del col·lectiu de la tercera edat. Segons dades de l'últim anuari estadístic de 2014, a la nostra ciutat viuen 9.892 homes i 13.028 dones majors de 65 anys. Un total de 22.920 persones que necessiten o necessitaran en els propers anys accedir als diferents recursos assistencials o residencials als que tenen dret.
 
La nostra ciutat té una residència pública, la Ramon Berenguer, amb una capacitat de 165 places. D'aquestes, 147 estan ocupades i està previst assignar les 18 restants en els propers mesos. També hi ha sis residències privades amb 269 places i 40 concertades. En total, a Santa Coloma hi ha 474 places de residència per a gent gran. Quant als anomenats centres de dia, la ciutat només disposa d'oferta privada, amb un total de 58 places concertades i 66 privades.

La Generalitat té pendent l'obertura del centre de dia a la residència Ramon Berenguer, cosa que li ha estat reclamat en diverses ocasions des de l'any 2011. Recentment, al març, com a resposta a una pregunta al Parlament de Catalunya sobre aquest assumpte, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va canviar l'ús de l'espai reservat per a centre de dia i el va destinar a activitats dels residents, sense cap alternativa a la necessitat expressada per l'Ajuntament.

Per una nova residència pública

L'Ajuntament té la voluntat i predisposició de cedir a la Generalitat dos espais perquè aquesta construeixi almenys una nova residència pública a Santa Coloma. La ubicació d'aquests punts són l'antiga Escola Miguel Hernández (de 6.045 metres quadrats) i un terreny situat al costat dels Cúbics (de 5.594 metres quadrats).

La cartera de serveis socials municipals per a la gent gran és àmplia

Els Serveis Socials Municipals ofereixen a la gent gran informació, assessorament i atenció sobre els diversos recursos disponibles. La cartera de serveis que reserva l’Ajuntament per a aquest col·lectiu és amplia: des de prestacions econòmiques per atendre despeses d’habitatge, pobresa energètica, necessitats d’alimentació o despeses sanitàries  fins a prestacions en diversos àmbits (ajut a la llar, teleassistència, àpats a domicili, arranjaments d’habitatge, respir residencial, etc.).

L’Ajuntament també promou activitats en col·laboració amb entitats de la ciutat que tenen com a objectiu millorar la qualitat  de vida de la nostra gent gran. En podem citar quatre: el projecte «Al costat de qui cuida», en col·laboració amb la Fundació Betsan; el Programa d’estimulació cognitiva per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i els seus familiars, amb l’Associació Ajuda’m Predegent; el projecte «Descobrint l’envelliment actiu», amb la Fundació Salut i Envelliment, i el Projecte d’acompanyament a persones en situació de soledat, amb Amics de la Gent Gran.

Finalment, cal dir que Santa Coloma participa en el Programa d’arranjaments d’habitatges de la Diputació de Barcelona.