Santa Coloma s’aplica en l’estalvi d’aigua

Santa Coloma és una de les ciutats metropolitanes que estalvia més aigua potable.

La sequera continuada ha portat a la Generalitat -a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-  a decretar noves mesures per reduir el consum d'aigua i garantir-ne l'abastiment. Les noves restriccions arran de la declaració d'excepcionalitat impliquen mesures en 224 municipis, entre ells el nostre.

Santa Coloma és una de les ciutats metropolitanes que estalvia més aigua potable, el consum mitjà per habitant i dia és de 130,44 litres, molt lluny dels 230 litres que fixa el nou decret. Quan es tracta d´ús domèstic la dada és 92,32 litres, i la mitjana dels 23 municipis que gestiona AGBAR és de 101,54 l.

L’Ajuntament que té redactat el seu PESM (Pla Especial de Sequera Municipal) ja aplicava les restriccions d’ús per activitats no essencials com ara el reg de parcs i jardins de 20 h a 8 h, mitjançant telegestió i reg eficient, i  les fonts ornamentals no tenen entrada d’aigua nova i funcionen amb reciclada.

Les aigües utilitzades pel reg i la neteja viària a la nostra ciutat són en la seva majoria aigües freàtiques (que provenen del subsòl i es desinfecten prèviament) i la voluntat és augmentar-ne l’ús fins als 210.000 metres cúbics per any.