Santa Coloma, reconeguda per complir els 17 Objectius de Desenvolupament

Santa Coloma de Gramenet és una de les 14 ciutats espanyoles que més destaquen pel compliment dels Objectius de Desenvolupament (ODS) promulgats perles Nacions Unides en matèria de reducció de les desigualtats, sostenibilitat, salut, lluita contra el canvi climàtic i altres fites que propugna l’Agenda 2030 per al Planeta.

L’informe, emès per la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) analitza el compliment dels ODS en un total de 103 ciutats de l’Estat espanyol. Pel que fa a la nostra ciutat, REDS valora molt positivament que el Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’actual mandat 2020-2023 s’hagi basat en la consecució d’aquests objectius.

Per un projecte de ciutat més sostenible per a Santa Coloma de Gramenet, els 17 ODS estan presents en les polítiques del PAM que està desenvolupant l’Ajuntament a través de 6 eixos o objectius principals que engloben tots els altres: la reducció de les desigualtats, la igualtat de gènere, l’educació de qualitat, l’acció climàtica, les ciutats i comunitats sostenibles i les aliances.

De fet, segons l’alineament inicial enviat a REDS, els 17 Objectius de l’ONU apareixen de manera transversal al llarg de les 302 noves accions que componen el PAM en un total de 1.047 referències concretes. Això vol dir que, amb una mateixa acció, es poden arribar a complir dos o més objectius.

Per exemple, amb l’acció de PAM número 21c, “Ampliar les beques de menjador a la secundària” es compleixen els ODS 1 (Fi de la pobresa), 2 (Fam zero), 4 (Educació de qualitat) i 10 (Reducció de les desigualtats). És precisament l’objectiu 10 de Reducció de les desigualtats el que es troba més representat en el PAM, amb un total de 177 referències distribuïdes al llarg del total de les accions. També és destacable el compliment dels ODS referits a la preservació de l’entorn, amb 66 accions d’acció climàtica.

Finalment, un dels altres ODS més presents en el PAM de la nostra ciutat és el número 17, ja que 148 accions del Pla estan enfocades a la configuració d’aliances amb entitats, ciutadania, comunitats de veïns/es, col·lectius i altres institucions per assolir la resta d’objectius marcats per l'ONU.