Santa Coloma Orienta, tota l’oferta formativa de la ciutat

El 24 de març se celebrarà, a la plaça de la Vila, la Fira Santa Coloma Orienta (de 9 a 19 h) en què es mostrarà la gran oferta que té la ciutat per estudiar i formar-se: des de les opcions reglades, com la Formació Professional o la Universitat, fins a la formació ocupacional o els idiomes.

La fira comptarà amb més de 20 estands on es podrà trobar informació sobre tots els itineraris de la formació postobligatòria i ocupacional dels instituts, centres de formació d'adults, escoles d'idiomes, centres de formació ocupacional i universitats. També estaran presents els serveis d'Educació, Joventut, Igualtat, Convivència i Esports de l’Ajuntament per explicar tots els projectes de què disposa la ciutat en aquests àmbits; entre ells, els d'acompanyament en els processos de tria o de retorn a la formació adreçats a tota la ciutadania. De fet, Santa Coloma aposta per l'orientació acadèmica com un dels recursos clau per contribuir a la reducció de l'Abandonament Escolar Prematur.

En la jornada, a més, es realitzaran de- mostracions d'alguns dels estudis o dels projectes que desenvolupen els centres educatius per conèixer d'una forma pràctica i directa l'aprenentatge que ofereixen. Finalment, també hi haurà un speaker corner on, cada hora, es faran breus intervencions de 10 minuts sobre diversos temes: «Passos a l'hora de triar uns estudis», «L'autoconeixement», «Què faig si no finalitzo l'ESO» o «Les competències més demandades en el mercat laboral actual».