Santa Coloma ja té 50 accessos mecànics per facilitar la mobilitat

Amb dues noves escales mecàniques al carrer Bruc s'ha assolit aquesta xifra rodona.

En el marc del projecte de regeneració urbana del Fondo, l'Ajuntament ha posat en marxa dues noves escales mecàniques al carrer Bruc, entre Joan Valentí Escalas i Mas Marí. S’han invertit 444.838 € en aquest nou equipament per donar continuïtat a les escales ja existents al tram de dalt del carrer. A més, s’ha urbanitzat aquesta via amb plataforma única i s’hi han ubicat zones enjardinades.

Amb aquestes dues noves escales s’ha assolit la xifra de 50 accessos mecànics a la nostra ciutat, 37 escales, 9 rampes, 3 ascensors verticals i 1 inclinat.

El PAMP com a punt de partida

L'any 2006 l’Ajuntament va presentar el pla de millora de la mobilitat i l'accessibilitat de les persones vianants (PAMP) que contemplava la creació de 46 elements mecànics a la ciutat amb una inversió de més de 15 milions d’euros. Aquest pla convertia Santa Coloma en la ciutat mitjana amb més accessos mecànics de l’Estat.

Nova accessibilitat per millorar la qualitat de vida

El desenvolupament del PAMP i la seva posterior ampliació han generat més de dos quilòmetres de recorreguts accessibles i un impacte positiu sobre la qualitat de vida de la ciutadania colomenca, i sobretot una millora substancial de la mobilitat i l’accessibilitat per a les persones grans i la ciutadania amb mobilitat reduïda.

 Les primeres escales mecàniques de Santa Coloma

La primera unitat que va entrar funcionament, van ser les escales de la plaça de la Mediterrània, a l’entrada pel Camí del Fondo, inaugurades el 10 de març de 2016.