Santa Coloma avança en l'accessibilitat de l'espai públic

Nova campanya d'adaptació de passos de vianants.

En marxa la campanya d'adaptació de passos de vianants per millorar l'accessibilitat de la nostra ciutat. Les primeres actuacions  s'han fet al carrer Saragossa i al Passatge Saragossa al districte 3, i a l'Avinguda Francesc Macià del mateix districte.

L'Ajuntament continua treballant per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública amb l'objectiu principal de millorar l'accessibilitat i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda.

En una actuació conjunta en els sis districtes de la ciutat, es treballarà en la millora de l'accessibilitat dels guals per facilitar el pas de vianants i oferir itineraris segurs a la ciutadania. En una primera fase de les obres s'executaran tasques d'enderroc de vorera i vorada i de base de formigó.

L'objectiu comú d'aquestes actuacions que s'estendran per tots els barris és aconseguir un urbanisme més amable i de proximitat més confortable.

Els treballs tindran una durada màxima de dos mesos amb un import total de les obres adjudicades de 76.715,28 euros (IVA inclòs).