Renovació i millora de l'enllumenat públic

L’Ajuntament continua renovant i millorant l’enllumenat públic. En aquest segon semestre d’any ja s’han instal·lat 165 lluminàries noves de tecnologia LED. La inversió total ha estat d’uns 60.000€.

Carrer Enric Morera (Barri Les Oliveres - districte III)

Les actuacions han consistit en la substitució de lluminàries antigues que generen contaminació lumínica i que són ineficients, per lluminàries que incorporen tecnologia LED molt més sostenibles i respectuoses amb el medi natural. A més suposa una reducció del consum energètic en més d’un 50% i una més gran fiabilitat que redueix considerablement el nombre d’incidències.

S’han reutilitzat els suports existents i s’ha dissenyat una il·luminació que genera més sensació lumínica, no aportant més llum si no il·luminant millor i prioritzant al vianant, aprofitant les possibilitats que donen les noves fonts de llum per repartir-la de forma més òptima, i obtenir una major uniformitat.

Aquest enllumenat, a banda d’incorporar criteris d’eficiència, gestió intel·ligent i salut i qualitat ambiental, incorpora criteris d’igualtat de gènere, generant espais nocturns amb una millor uniformitat lumínica i un major Índex de Reproducció Cromàtica (IRC),  que dona més capacitat a la llum artificial de reproduir els colors respecte a la llum natural. D’aquesta manera s’assoleixen espais públics més segurs i amb un major confort visual per poder desenvolupar activitats nocturnes.

Aquesta és la distribució de les 165 lluminàries de LED instal·lades a la ciutat:

 • 27 al parc Moragues
 • 8 a la plaça dura del Barri llatí
 • 5 al passatge de Sant Joan
 • 83 als carrers Enric Morera, Juli Garreta, Pep Ventura, Enric Morera, Jaume Balmes, passatge Juli Garreta
 • 1 al carrer Formentera
 • 7 a la zona de jocs infantils de plaça Pau Casals  
 • 1 al carrer les Heures
 • 1 al carrer Eiximenis
 • 10 a la plaça Ricard Bonet
 • 7 al carrer Camprodon (tram Verdaguer-Torres i Bages)
 • 15 al carrer Roselles (tram avinguda Banús-Sant Francesc)  

S’ha establert com a norma general una tipologia de llum blanca càlida per a tota la ciutat i amb una alta eficiència energètica, exceptuant les zones més properes a la Serralada de Marina i la llera del Riu Besòs, en que s’ha establert un tipus de llum una mica menys eficient, però més respectuosa amb l’activitat nocturna dels éssers vius que habiten aquests parcs naturals tant importants pel nostre municipi.