Renovació de la senyalització viària

L'Ajuntament actualitzarà i millorarà els senyals.

La Junta de Govern Local ha iniciat la licitació del contracte de subministrament de senyalització viària amb un preu total, per dos anys, de 84.700 euros (IVA inclòs).

La senyalització s’ha d’anar actualitzant i millorant, per tal de garantir la mobilitat urbana; la seguretat viària, de les persones vianants i dels vehicles; i l’ordenament de l’espai públic. A causa del desgast per l’ús intensiu que se'n fa i per garantir una conservació eficient i un correcte funcionament, cal renovar la senyalització periòdicament.

El nou contracte inclou el subministrament de senyalització viària, tant de material per a senyalització horitzontal, com de senyals de trànsit, senyals informatius, senyals de regulació cívica a la via pública, amb els seus suports; elements reductors de velocitat i altres elements de regulació viària. Complementàriament, contempla també una millora mediambiental i sostenible en els materials a utilitzar.