Rehabilitació del Pavelló d’Ecometròpoli

La Junta de Govern ja ha aprovat el projecte.

La Junta de Govern Local ja ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació del pavelló Montserrat de Recinte Torribera que acull des de fa deu anys el Centre d’Educació Mediambiental Ecometròpoli, amb un pressupost de 480.470 € (despeses directes i IVA inclosos).

El projecte inclou la rehabilitació de coberta i facanes, i l’arranjament de paviment del porxo i paraments interiors. L’objectiu d’aquesta actuació és restaurar la coberta existent pertal d’evitar filtracions a l’interior de l’edifici, renovar la impermeabilització del porxo i renovar el paviment i pintar els paraments interiors i exteriors procedint a la restitució dels revestiments en mal estat.