Regulació en l’horari de venda de begudes alcohòliques

El dilluns 26 de gener va ser aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma un decret on es regula la limitació de l’horari de venda de begudes alcohòliques.

 Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques a partir de les 22.00 hores i fins les 7 hores en aquells establiments de venda personalitzada o en règim d’autoservei, la superfície dels quals no sigui superior a 150 metres quadrats, i sempre que: d’una banda, els titulars dels mateixos siguin petites o mitjanes empreses i a més a més tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d’alimentació.